atatürküntarihöğretmeni kullanıcısının son içeriği

  1. 2.Dönem Tarih Zümresi

    2.Dönem Tarih Zümresi
  2. Hoşgeldiniz, @atatürküntarihöğretmeni

    Atatürk Tarih öğretmenlerine hitaben dedi ki ! "Sizler, üzerinize büyük bir mesuliyet almış bulunuyorsunuz. Genç dimağlar, ancak sizlerden ilham alacak ve kurtulan vatanı mamur kılacaklardır. Bir talebe, Cebirden bir formül unutabilir, kimyadan belki bir madeni hatırlayamaz. Fakat Efendiler...
Üst