YGS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,072
Çözümler
1
Tepkime puanı
321
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
YGS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları

1.
Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref’te yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı.

Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıda- kilerden hangisinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasında

B) Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında

C) İç mimaride kalem işi süslemeleriyle yetinilmesinde

D) Hat sanatının ortaya çıkmasında

E) Minyatüre yalnız tarihî konulu yazmalarda rastlanılmasında

(2012-YGS)


2. Batı’da başlayan kadın-erkek eşitliği tartışmaları Osmanlı toplumunu da etkilemiş, kadın hakları tartışılarak kadınlarla ilgili birçok yayın ortaya çıkmıştır.

Bu durumun, Osmanlı toplumunda aşağıdaki-lerden hangisi üzerinde hızlandırıcı etkisi olduğu savunulabilir?

A) Kasaba ve köylerde geleneksel aile yapısının devam etmesinde

B) Kadınların harem koşulları içinde eğitimlerini sürdürebilmesinde

C) Kadının sosyal hayata katılımının giderek artmasında

D) Kadının çocuk bakımında ailenin en etkin kişisi olmasında

E) Osmanlı kırsal kesiminde kadınların tarım işlerinde çalışmasında

(2012-YGS)


3. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde yerli tüccar kesiminin güçlenmesini engellediği savunulamaz?

A) İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi

B) Üretimin tarıma dayalı olması

C) Yabancılara kapitülasyonlarla ayrıcalıklar tanınması

D) Osmanlı deniz taşımacılığının yetersiz olması

E) Osmanlı sanayisinin rekabet gücünü giderek yitirmesi

(2011-YGS)


4. Osmanlı Devleti’nde, tımar sistemiyle işletilmesi köylülere bırakılan toprağın,

I. çift, yarım çift gibi büyüklüğüne göre tanımlanması,

II. üretim vergisinin, ürünün belli bir oranı olarak hesaplanması,

III. mülkiyetinin devlete ait olması durumlarından hangilerinin, büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını ve Avrupa’dakine benzer feodal sistemin görülmesini engellediği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

(2010-YGS)


5. Osmanlı Devleti’nde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların, din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir.

Millet sisteminin,

I. toplumu oluşturan grupların benliklerini koruması,

II. toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması,

III. Osmanlı toplumunun kaynaşması durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

(2010-YGS)


Cevaplar

1. B 2. C 3. B 4. C 5. A
 
Üst Alt