Yabgu

Yabgu

Talebe Talebe - #1
Yabgu

Türklerde hükümdarlık ünvanlarından.

Bilinen ilk Türk hükümdarı Teoman’ın ünvanı Yabgu idi. Hunlar,Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar ve OğuzlardaYabgu, “hükümdar” mânâsında kullanıldı. Türk-İslâmdevletlerinde Yabgu yerine melik tâbiri kullanılmaya başlandı. Yabgu ünvanı Selçukluların başlangıçtatâbi oldukları Oğuz-Yabgu Devletinin adında görüldüğü gibi boy ve müessese adıyla berâberkullanılmıştır.
Yabgu, asil bir kökten gelen hükümdar âilesi mensubuydu. İrsiyet, tâyin ve seçim yoluyla Yabguolunurdu. Devlet ve ülke, Yabgu ile âile mensuplarının malıydı. Devletin yüksek makamları, Yabgununoğulları veya hânedan mensuplarına âitti. Eski Türk devletlerinde görülen ortak iktidar sisteminde;doğudakine sol yabgu, batıdakine sağ yabgu denirdi. Ortak iktidar sistemindeki yabguluk, Göktürklerve Karahanlılarda çok kullanılmıştır. Selçukluların ilk dönemlerinde hükümdar durumunda biryabgunun bulunduğu görülmektedir.
Talebe Talebe - #2
YABGU


Eski Türk devletlerinde hükümdar anlamında kullanılan unvan.


Aynı anlamda kullanılan kağan ve hakandan daha eski olan "yabgu"nun en eski kullanılışı Hun İmparatorluğu'nda (İ.Ö. 220-İ.S. 426) görülür. Selçuklular, devlet kurduktan sonra, hakan yerine sultan unvanını kullandılar ve yabgu unvanı da melik karşılığı uluğ-yabgu olarak kaldı.
URL: https://www.tarihbilinci.com//konular/yabgu.1872/
Üst