Konu Anlatımı Tarihe Yardımcı Diğer Bilimler

 Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
TARİHE YARDIMCI DİĞER BİLİMLER

Kronoloji:
Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar.

Coğrafya: İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır.

Diplomasi: Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini yapar.

Arkeoloji: Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.

Heraldik: Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler

Epigrafi: Kitabeleri inceler.

Kimya: “Karbon 14” metodu sayesinde buluntuların hangi döneme ait olduğunu ve orijinalliğini kimyasal analizler sonucu tespit eder.

Etnografya: Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.

Antropoloji: İnsan ırkını inceler ve kültürlerin gelişimini araştırır.

Nümizmatik: Tarih içerisinde basılan paraları inceler.

Paleografya: Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.

Filoloji: Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır.
 

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
Tarih ve Diğer Bilimler

1. Coğrafya:


- Tabiat ve yer şekillerinin insan toplulukları üzerindeki etkisini inceleyerek tarihe yardımcı olur.

- Coğrafya İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır.

2. Kronoloji:

- Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar.

3. Diplomasi:

- Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini yapar. Resmi belgeleri inceleyen bilim dalıdır.

4. Arkeoloji:

- Toprak ve su altında kalmış eserleri bulup inceleyen bilim.

- Özellikle tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur.

5. Heraldik:

- Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler.

6. Antropoloji:

- İnsan ırkını inceler ve kültürlerin gelişimini araştırır.

- İki gruba ayrılır:

a. Fiziki Antropoloji: Irkları inceler.

b. Kültür Antropolojisi: Toplumların kültürel yapısını inceler.

7. Etnografya:

- Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.

8. Nümizmatik: (Meskûkat) :

- Tarih içerisinde basılan paraları inceler.

9. Paleografya:

- Eski yazılar bilimi.

- Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.

10. Filoloji:

- Filoloji Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır.

11. Epigrafi:

- Kitabeleri inceler
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt