Seyfiye

Seyfiye

Talebe Talebe - #1
Seyfiye

Osmanlı Devletinde yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askeri sınıf
URL: https://www.tarihbilinci.com//konular/seyfiye.1974/
Üst