Referandum

 Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
Bütün halkın, bir mesele üzerindeki oyunu toplamaya verilen ad, halkoyu. Çeşitli siyasi, sosyal sebepler karşısında başvurulan bir halk oylamasıdır. Her hangi bir coğrafya bölgesinin, çevresinde bulunan ülkelerden hangisine ait olacağının barış yolu ile çözülmesi esas olarak alındığı hallerde o bölge halkının oyuna başvurulduğu gibi, bir rejim değişikliğinin bir anayasa değişiklinin sonucunu anlayabilmek için halkoyuna başvurulur. Türkiyede referandum, 9 Temmuz 1961 günü, değiştirilmiş olan Anayasamızın vatandaş çoğunluğu tarafından benimsenip benimsenmediğini anlayabilmek için yapılmıştır
 

İlginizi Çekebilecek Aynı Kategoriden Konular

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
REFERANDUM


İktidarca alınan bir kararın halk tarafın­dan kabul edilip edilmediğini ortaya koy­mak için halkoyuna başvurma yöntemi. Ya­rı doğudan demokrasilerde halkın yönelime katılmasını sağlayan kanunlardan biri olan referandum yoluyla halk, hem yasama hem de anayasa yapma yetkisine katılmış olur.
Referandum'un çeşitli türleri vardır. Zo­runlu ve ihtiyari olanı en çok bilinen türü ol­makla birlikte yasama veya yürütme refa-randum ile anayasal referandum, danışmalı referandum, seçme, halk vetosu, halk teşeb­büsü ve hakemlik gibi türleri de bulunmak­ladır. Ayrıca referandum konusu olan şey, Önceden halk oyuna sunulabileceği gibi, halledildikten sonra, işin sonucu da referan­dum konusu yapılabilir.
Zorunlu referandumda, anayasanın ve bazı Önemli yasaların kanunlaşıp kabul edilmesi, referandum yoluyla halk tarafın­dan benimsenmesine bağlanmıştır. Bazı
konularda ise hukuksal-siyasal sistem, refe­randuma gitme konusunda mecburiyet ge­tirmemiş, yönetimin ihtiyarına bırakmıştır. Bu tür referandumlara ihtiyarî referandum denmektedir.
Referanduma, ilk kez, 1830'da İsviçre'de baş vurulmuştur. İsviçre'nin çeşitli kanton­larında zorunlu ve ihtiyari referandum şe­killerine rastlanmaktadır.
Çağımızda, genellikle kurucu meclisler­ce hazırlanan yeni anayasaların kabulü re­ferandum yoluyla gerçekleşmektedir. 1919'da Weimar Anayasası için Alman­ya'da referandum yapılmıştır. Fransa'da II. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa Cumhuri­yeti için teklif edilen anayasa 1948 referan­dumu ile reddedilin iştir. Yine aynı ülkede beş ay sonra referandum yoluyla bir başka anayasa kabul edilmiştir.
Türkiye'de 1961 Anayasası, kurucu meclis tarafından yapıldıktan sonra halko­yuna sunulmuş ve kabul edilmiştir. Aynı şekilde 1982 Anayasası da referanduma ko­nu olmuş ve 7 Kasım 1982'de kabul edil­miştir. 1982 Anayasası'nin geçici 4. madde­si ile 1980 öncesi siyasî kadrolara getirilen yasakların kaldırılması için de referanduma gidilmiş ve az bir farkla yasağın kaldırılma­sı mümkün olmuştur.
Davut DURSUN
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt