Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu

Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu

Talebe Talebe - #1
Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu

- Osmanlılar; Oğuzların, Bozok Kolu’na bağlı Günhan Soyu’nun Kayı Boyu’na mensuptur.

-Kayılar Selçuklularla birlikte Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'ya gelmişlerdir.

-1230 yılındaki Yassı Çimen Savaşında Harzemşahlara karşı Anadolu Selçukluları ile birlikte savaşmışlardır.

-I. Alaeddin Keykubat Kayılan bu hizmetleri karşılığında uç beyliği olarak Batıya gönderdi.

-Ankara yakınlarındaki Karacadağ, Söğüt ve Domaniç bölgesine yerleştiler.

-Bugünkü Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İznik, Düzce, Yalova, Bolu, Bartın ve Zonguldak illerini kapsayan coğrafi alanın Antik Çağ ve sonrasındaki dönemde (Türklerin bölgeye gelişine kadar) ki adı Bitinya’dır -Bilinen İlk beyleri Gündüz Alp'tir.

-Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu üzerine çalışmalar yapan tarihçilerin ileri sürdüğü görüşler farklılık göstermektedir.

- Özellikle Paul Wittek (Vitek), Mehmet Fuat Köprülü ve Halil İnalcık, beyliğin kuruluşu ile ilgili önemli teoriler ortaya atmışlardır.

-Araştırmalar sonucunda bulunacak her yeni bilgi ve belge, mevcut bilgileri tamamlayabilir, daha anlaşılır hâle getirebilir veya tamamen değiştirebilir.
URL: https://www.tarihbilinci.com//konular/osmanli-beyliginin-kurulusu.1593/
Üst Alt