Orta Çağ’da kurulan devletlerin siyasi yapıları

Orta Çağ’da kurulan devletlerin siyasi yapıları

Talebe Talebe - #1
Orta Çağ’da kurulan devletlerin siyasi yapıları

-Orta Çağ’da kurulan devletler siyasi güçlerini sadece ekonomik faaliyetlerle değil güçlü ordular kurarak da sağlamıştır. - Bizans ordusunun asıl gücünü, eyalet birlikleri oluşturmuştur.

-XI. yüzyılın ikinci yarısında ise ücretli askerler ordunun aslî unsuru hâline gelmiştir.

-Bizans ordusunda; İngiliz, Frank, Norman, Bulgar, Gürcü, Peçenek, Kıpçak, Uz gibi ücretli askerler görev almıştır. -Bizans, Sasani ve Moğol imparatorluklarının orduları da güçlü, düzenli ve disiplinlidir.

-Moğol ordusu gönüllü birliklerden oluşmaktadır.

-Moğol ordusu, Mao-dun (Mete Han)’un geliştirdiği onlu teşkilata uygun olarak on, yüz, bin ve on bin şeklinde bölümlere ayrılmıştır.

-Sasanilerde de Roma İmparatorluğu’nda olduğu gibi yönetime aristokratlar hâkimdir.

-Sasani İmparatorluğu’ndaki danışma meclisi, Roma’daki konsüllerle benzerlik gösterse de Sasanilerin soyal yapıya bağlı hanedan üyelerinin mecliste etkin olması, Roma’dan farklılık göstermiştir.

-Sasani İmparatorluğu’ndaki siyasi meşruiyet ve idari yapı, dinî bir karakter taşımaktadır.

-Moğol İmparatorluğu’nda kurultay adında bir danışma meclisi vardır.

-Bu kurultaydaki görevliler soylu oluşlarına göre değil liyakat esasına göre seçilmiştir.
URL: https://www.tarihbilinci.com//konular/orta-cagda-kurulan-devletlerin-siyasi-yapilari.1484/
Üst