Mekke’nin Fethi (630)

Mekke’nin Fethi (630)

Talebe Talebe - #1
Mekke’nin Fethi (630)

- Hudeybiye Antlaşması gereği Mekkeli müşriklerle Medineli Müslümanlar birbirlerinin müttefiklerine saldırmayacaktı fakat Mekkeli müşrikler, bu antlaşmaya sadık kalmamışlardı.

- Hz. Peygamber ordusuyla Mekke üzerine yürümüştür.

- Şehre giren Müslüman birlikler, ciddi bir direniş ile karşılaşmamış ve Mekke’nin fetih tamamlanmıştır.

- Her zaman barışçıl bir siyaset izleyen Hz. Peygamber, ilk olarak genel af ilan etmiş, kimsenin malına dokunulmamış ve esirler serbest bırakılmıştır.

- Mekke’nin Fethi’yle birlikte Kureyş müşriklerinin Hz. Peygamber ve Müslümanlara karşı olan düşmanlığı sona ermiş, Hicaz Bölgesi’nde İslam’ın yayılışının önündeki engeller ortadan kalkmıştır.
URL: https://www.tarihbilinci.com//konular/mekkenin-fethi-630.1537/
Üst Alt