Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
KAYNAK

Kaynak, tarihî bilgiye kaynaklık eden malzemelerdir.


Birinci el kaynaklar (Ana kaynak):Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır. Kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para vb.


İkinci el kaynaklar: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserlerdir.


Kaynakların sınıflandırılması

Sözlü kaynaklar:
Efsaneler, destanlar, menkıbeler vb.

Yazılı kaynaklar:
Tabletler, kitabeler, fermanlar, beratlar vb.

Sesli ve görüntülü kaynaklar: Resimler, fotoğraflar, filmler, video bantları vb.

Gerçek eşya ve nesneler: Arkeolojik buluntular ile tarihî eşya ve nesneler.
 

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
Re: Kaynak
Kaynak

- Tarihî bilgiye kaynaklık eden malzemelerdir.

- Kaynaklar oluştuğu döneme ve tarihçinin kullanım önceliğine göre Ana kaynak, Birinci elden kaynaklar ve ikinci elden kaynaklar şeklinde guruplara ayrılır.Ana Kaynak:


- Tarihi olaylar hakkında aracısız bilgi veren kaynaklardır.

- Olayı doğrudan yaşayan gören veya çağdaş olanların verdikleri bilgilerdir.1- Birinci elden kaynaklar:

- Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır: Kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para vb.

2- İkinci elden kaynaklar:

- Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserlerdir.Sınıflandırılması

Sözlü kaynaklar:


- Halk arasında ağızdan ağıza söylenerek günümüze ulaşmış anonim bilgilerdir. (Destanlar, mitoslar, efsaneler, atasözleri vs.).

Yazılı kaynaklar:

- Tarih devirlerinin aydınlatılmasında yararlanılan kaynaklardır. Tabletler, kitabeler, fermanlar, beratlar vb. Sesli ve görüntülü kaynaklar:

- Resimler, fotoğraflar, filmler, video bantları vb.

Gerçek eşya ve nesneler:

- Arkeolojik buluntular ile tarihî eşya ve nesneler.

 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst