Japonya’nın Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç Olması

Japonya’nın Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç Olması

Talebe Talebe - #1
1.5. JAPONYA’NIN UZAK DOĞU’DA YENİ BİR GÜÇ OLMASI

1.5.1. Modern Japonya’nın Doğuşu ve Meiji (Meici) Restorasyonu


- Doğu Asya kıyıları önünde büyüklü küçüklü birçok adadan meydana gelen Japonya’da güneşin oğlu olarak adlandırılan imparator, XII. yüzyılın sonlarından itibaren varlığını sembolik olarak devam ettirdi.

- Japonya’daki bütün eyaletler daymiyo adı verilen derebeyler tarafından yönetilmekteydi.

- Daymiyoların en güçlüsü, şogun olarak merkezî yönetimin başında bulunurdu.

- 1624’te Şogun Tokugova’nın yayımladığı fermanla Japonya dış dünyaya kapandı.

- Bu süreç 1853’e kadar 229 yıl boyunca devam etti.

- XIX. yüzyılda büyük devletlerin sömürgecilik faaliyetleri Uzak Doğu’da da kendini gösterdi.

- İngiltere’nin Hindistan’dan getirdiği afyonu Çin’de satmak istemesi üzerine Çin ile İngiltere arasında yaşanan 18391842 Afyon Savaşı’nın ardından Çin; İngiltere ve diğer Avrupalı devletlerle ticaret antlaşmaları imzalamak zorunda kaldı.

- Japonya 1854’te ABD, ardından Rusya, Büyük Britanya ve Hollanda ile ticaret antlaşmaları yaparak bu ülkelerin Japonya’da konsolosluk açmalarına izin verdi.

- Bugünkü modern Japonya’nın kurucusu kabul edilen İmparator Mutsuhito Meiji 1867’de tahta çıktı.

- Meiji’nin tahta çıkmasıyla tarihe Meiji Dönemi (Aydınlar Dönemi) olarak geçen dönem başlamış oldu.

- Meiji Restorasyonu ile 1868’de şogun idaresi resmen sona erdirildi.

- Yeni hükümet kuruldu ve egemenlik, Japonya’nın Uzak Doğu hâkimiyetinin temellerini atacak olan imparatorun eline geçti.1.5.2. Japon Yayılmacılığı ve Asya’nın Değişen Yüzü

- 1868-1912 yıllarını kapsayan Meiji Devri, dünya tarihinde en dikkate değer dönemlerden biri oldu.

- Batı’da başarılması asırlara dayanan teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler, İmparator Meiji’nin idaresi altında kısa sürede gerçekleştirildi.

- Japonya 1854'den sonra Batının seviyesine çıkabilmek için, Amerika ve Avrupa’ya yüzlerce öğrenci gönderildi.

- XIX. yüzyılın sonunda Japonya Batılı devletlere tanıdığı ticari ayrıcalıklara son verebilecek duruma geldi ve Asya’nın en büyük gücüne dönüştü.

- Japonya gerçekleştirdiği hızlı gelişmelerin sonucu olarak yayılmacı politikalar oluşturmaya başladı.

- İmparator Mutsuhito'nun 1868 de kabul ettiği Meiji Restorasyonu (yani Aydın Hükümet) ile Japonya bir dizi hızlı ve köklü değişiklikler gerçekleştirdi.

- Japonya’nın 1875 sonrası Kore’ye dair emelleri 1894’te Japonya ile Çin’i karşı karşıya getirdi.

- Japonya, Çin’i yenilgiye uğrattı.

- Yapılan Şimonoseki Antlaşması’na göre çeşitli kazanımlar elde eden Japonya, Avrupalı devletlerin araya girmesiyle bazı kazanımlarından vazgeçti.

- Japonya, bölgede Rusya’nın yayılması üzerine 1904’te donanmasını Port Arthur Limanı’na, kara ordusunu Kore’ye sevk ederek Rusya ile savaşa girdi ve savaşı kazandı.

- Bu zaferle kuvvetler dengesinin muhafazası oyununa yeni bir oyuncu katıldı.
URL: https://www.tarihbilinci.com//konular/japonyanin-uzak-doguda-yeni-bir-guc-olmasi.1746/
Üst Alt