Konu Özeti Konu Anlatımı İmparatorluklarda Sosyal, Ekonomik ve Askerî Durum

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
İmparatorluklarda Sosyal, Ekonomik ve Askerî Durum

-Roma İmparatorluğu ile savaşan Germen kavimleri, Kavimler Göçü yaşanırken de birlikte hareket etmiştir.

-Soylu bir kökeni olmayan Germen kralları, Roma İmparatorluğu’nun eyalet yönetim sistemi gibi bir idari yapı kurmuştur.

-Eyaletlerin başında valiler görevlendirilmiştir.

-Eyaletlerden daha küçük yönetim birimleri kontlar tarafından yönetilmiştir.

- Her eyaletin kendi ordusu olup bu orduların her birine kumanda etme görevi de bir düke verilmiştir.

- Bu düzen, zamanla Avrupa’da feodal sistemi ortaya çıkarmıştır.

Krallar, meclislerinde kontlarla piskoposlara danışarak karar almıştır.

-Kontlar, imparatorun tebaasını ruhban sınıfına itaate zorlamış, piskoposlar da halkı kontların yerel iktidarına tabi olmaya çağırmıştır.

- Ruhban ile soylular arasındaki birlikte yaşama geleneği, zaman içinde feodalizmin ve dogmatizmin Orta Çağ boyunca Avrupa’da egemen olmasını kolaylaştırmıştır.

-Bizans İmparatorluğu’nda hayat ve geçim tarzı ticarete dayanmaktadır.

-Çin ve Hindistan’dan gelen ticari ürünlerin Avrupa’ya sevk edilmesi, Bizanslı tüccarlar sayesinde olmuştur.

-İpek ticareti Bizanslılar ile Sasanileri karşı karşıya getirmiş ve Bizans İmparatorluğu, Sasanilere karşı Türklerle ittifak kurmuştur.

-Sasani Devleti’nde ise ekonomi, topraktan alınan vergilere dayanmaktadır.

-Bu vergiler ile genellikle liman, köprü ve konaklama yeri gibi ticarete hız kazandıracak eserler yapılmıştır.

-Sasani Devleti’nde, Perslerdeki satraplık sistemine benzer daha merkezî bir eyalet sistemi uygulanmıştır Moğol İmparatorluğu’nda halkın ana geçim kaynağı hayvancılık olmuştur.

-Hayvanlar için otlak arayışları sonucunda Moğollar, konar-göçer bir yaşam tarzını benimsemiştir.
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt