İlk Siyasi Organizasyon Türleri

İlk Siyasi Organizasyon Türleri

Talebe Talebe - #1
İlk Siyasi Organizasyon Türleri

- Sümerlerde site olarak bilinen şehir devletleri ortaya çıkmıştır.

- Babil Devleti benzer bir yapıda olsa da iktidan ele geçiren güçlü krallar merkezî otoriteyi daha da güçlendirmiştir.

- Bir diğer Mezopotamya medeniyeti olan Asurlular ise istilacı bir yapıya sahiptir.

- Mezopotamya dışında pek çok yeri yönetimine alarak imparatorluk görünümüne kavuşmuştur.

- Hititlerde kralın yanında Pankuş adında bir meclis vardır.

- Yunan medeniyetinin ortaya çıktığı coğrafya, dar bir sahil şeridine sahip olması ve yüksek dağlarla birbirinden ayrılması nedeniyle burada merkezî devletler kurulamamış, polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır.

- Atina ve Sparta gibi polisler arasında bitmek bilmeyen mücadeleler yaşanmıştır.

- Kralın yetkilerinin azalması, onu denetleyen meclislerin yetkilerinin artmasıyla krallık artık saltanat olmaktan çıkmış ve krallar belirli bir sınıf tarafından seçilmeye başlamıştır.

- Böylece soylular, iktidarı ele geçirerek aristokratik yönetim anlayışını kabul ettirmiştir.

- İlk Çağ Yunan kentlerindeki bu seçim, cumhuriyet ve demokrasi anlayışının ilk izleridir.

- Yunan medeniyeti içinde, soyluluğa dayalı ayrıcalıklı sınıf olan aristokratlara veya halka karşı zaman zaman güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişiler olmuştur. Bu kişilere tiran bunların yönetimine de tiranlık denmiştir.- İlk Çağ’da Persler; İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır ve hatta Yunanistan’ın bazı bölgelerini içine alan büyük bir imparatorluk kurmuşlardı.
URL: https://www.tarihbilinci.com//konular/ilk-siyasi-organizasyon-turleri.1477/
Üst Alt