Konu Özeti Konu Anlatımı İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Sosyokültürel Olaylar ve Bilimsel Gelişmeler

Konu Bilgileri

Kategori Adı İki Küresel Savaş Arasında Dünya Ünitesi Ders Notu
Konu Başlığı İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Sosyokültürel Olaylar ve Bilimsel Gelişmeler
Konuyu başlatan Talebe
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan Talebe
 Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
1.7. İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDAKİ DÖNEMDE DÜNYADA MEYDANA GELEN SOSYOKÜLTÜREL OLAYLAR VE BİLİMSEL GELİŞMELER

I. 7.1. Dönemi Yansıtan Üç İsim ve Eserleri


- I. Dünya Savaşı’nın meydana getirdiği yıkım sonrasında Batı dünyasında düşünce alanında meydana gelen değişim; kültür, bilim, sanat gibi alanlarda yeniliklerin kaynağını oluşturdu.

- Yeni yaklaşımlarda güçlenen totaliter anlayışların yanında savaş karşıtlığının ve liberal düşüncelerin ağırlık kazandığı görüldü.

- Bu dönemde bazı isimler ve eserleri ön plana çıktı.

Pablo Picasso (Pablo Pikasso) (1881-1973)

- Picasso, 20. yüzyılın en önemli ressam ve heykeltıraşlarındandır.

- Kübizm akımının kurucularındandır.

- En tanınmış eseri Guernica (Guernika) dır.

John Ernst Steinbeck (Con Örnst Şıtaynbek)

- Kaliforniya’da doğan Steinbeck, Stanford Üniversitesinden mezun dahi olamayacak kadar başarısız bir eğitim hayatı geçirmiştir.

- İşçi olarak çalıştığı dönemde hayata dair edindiği bilgi ve tecrübelerini romanlarına uyarlamıştır.

- Steinbeck’in en önemli romanı “Gazap Üzümleri”dir.

- 1962’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan yazarın birçok eseri beyaz perdeye uyarlanmıştır.

Albert Einstein (Albırt Aynştayn) (1879-1955) İzafiyet Teorisi

- Almanya asıllı ABD’li bilim insanıdır.

- Fizik alanında ortaya koyduğu kuramlar ile bilim tarihini değiştiren Einstein, insanlık tarihinin gördüğü en önemli bilim insanlarındandır.

- Newton (Nivtın) Fiziği’ne alternatif olarak geliştirdiği Görelilik Kuramı (İzafiyet Teorisi) ile bilim ve felsefenin farklı yorumlanmasını sağlamıştır.II.7.2. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Askerî Alana, Mimariye ve Sağlık Alanına Etkisi


- İki dünya savaşı arasındaki dönemde bilim ve teknolojideki gelişmeler askerî alanda yoğun bir şekilde uygulandı.

- Bu da tüm askerî kuvvetlerdeki silah sistemlerini değişime uğrattı.

- II. Dünya Savaşı’nda hava silahlarının öneminin ortaya çıkması; çok sayıda ağır makineli tüfek ve topla yüklü, pilot mahalli, zırhlı, delinmez yakıt tankları olan tek yüzeyli uçaklara dönüştü.

- Tankların zırhını ve motorlarını daha da güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıldı.

- Bu silah sistemleri elektrikli haberleşmede meydana gelen değişikliklerden, radarlar ve geliştirilmiş telsiz donanımlarından etkilenmeye başladı.

Mimari Alanda Yaşanan Gelişmeler

- XX. yüzyılda mimarlar, Sanayi Devrimi’yle önü açılan imkânları kullanarak yeni tasarımlar denedi.

- Art Deco (Art Deko), bu denemeler sonucunda ortaya çıkmış bir sanat akımıydı.

- Mimar Walter Gropius’ın [Valtır Gropiıs (1883-1969)] Almanya’da 1919’da kurduğu tasarım okulu önemlidir.

- Avrupa ve ABD’de Bauhaus anlayışı ve öğretim yöntemi yaygınlaşmıştır.

- 1931’de New York’ta inşa edilen 102 katlı çelik iskelet yapı olan Empire State (Empayr Sıteyt) binası, 1954’e kadar dünyanın en yüksek yapısı olarak ABD’nin yükselen gücünün simgesi oldu.Sağlık Alanında Yaşanan Gelişmeler


- I. Dünya savaşının yıkıcı etkilerini azaltmak için sağlık alanında yapılan çalışmalarla pek çok buluş gerçekleştirildi.

1.7.3. Propaganda Aracı Olarak Sinema ve Radyo Sanayi Devrimi ile önemi artan propaganda sektörü

- 19. yüzyılın sonuna yaklaşıldığında teknolojinin gelişmesi ile toplumları etkileyen büyük bir güce ulaştı.

- Propaganda; kitle iletişim araçları, eğitim, halkla ilişkiler, beyin yıkama ve kontrolü, reklamcılık, psikolojik savaş gibi araç ve yöntemler kullanılarak yapıldı.

- Radyo ve sinema sektörünün bundaki payı çok büyük oldu.

Sinema

- Sinema, hükümetler tarafından siyasal, sosyal ve dinsel baskı gruplarının denetiminde kendi propagandalarını gerçekleştirmek için kullanıldı.

- İnsan topluluklarını yönlendirmek ve bir ideolojiye bağlamak maksadıyla çekilmiş sinema filmleri propagandanın en ideal aracı hâline geldi.

Radyo

- Hitler “Kavgam” kitabında, kullanmasını bilenlerin elinde radyonun korkunç bir silah olacağını belirtiyordu.

- 1933’te seçimler Nazilerin başarısıyla sonuçlanınca Propaganda Bakanı Joseph Goebbels [Jozıf Gobels] radyolarda büyük bir tasfiye hareketine girişti.

- Programlar yeniden düzenlendi ve hükümetin çalışmalarını yansıtan yayınlara öncelik verildi

- Müzik yayınlarında askerî marşların yanı sıra Alman bestecilerin yapıtları ağırlık kazandı.

- Alman ırkının üstünlüğünü belirten konuşmaların yayınına başlandı.

- Hitler’in liderliğinde gelişen Nasyonal Sosyalist Parti (Nazi Partisi) ise “En büyük Almanya” parolasını tekrarlayan propagandası ile önce iktidarı ele geçirdi, daha sonra dünyayı II. Dünya Savaşı’na sürükledi.
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst