Konu Özeti Konu Anlatımı Hukuk Alanındaki Yenilikler

 Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
3. 4. HUKUK ALANINDAKİ YENİLİKLER

3. 4. 1. Çağdaş Hukuk Sistemine Geçilmesi


- Türkiye Cumhuriyeti de dünya milletleri arasında güçlü bir biçimde yer almak ve çağdaş bir hukuk sistemi kurmak için birtakım yenilikler gerçekleştirmiştir.

- Osmanlı Devleti’nde şer’i (dinî) ve örfi (geleneksel) hukuk kurallarına dayanan bir hukuk sistemi oluşturulmuştu.

- Batılılaşmak için şer’i ve örfi hukuk yerine akıl ve bilimsel düşünceyi esas alan çağdaş ve laik hukuk kurallarının benimsenmesi hedeflenmişti.

- Türkiye Cumhuriyeti, millî ve üniter bir devlet anlayışını benimsediğinden dolayı hukuk alanında birliği sağlayıcı adımlar atmayı hedeflemişti.

- Hukuk alanında yapılan inkılaplarla Türk toplumunda birlik sağlanarak millî bünye güçlendirilmiştir.

- Türkiye Cumhuriyeti Avrupa devletlerinin şu yasalarından faydalanmıştır:

- İsviçre'den Medeni Kanun, İcra ve İflas Kanunu ve Ticaret Kanunu

- İtalya'dan Ceza Kanunu

- Almanya’dan Ticaret Kanunu

bunlardan bazılarıdır.3. 4. 2. Türk Medeni Kanunu

- Hukuk alanında kişilerin birbirleriyle ilişkilerini, aile, eşya, borçlar ve miras hukukunu düzenleyen kanuna, medeni kanun denilmiştir.

- Osmanlı’nın son döneminde medeni kanun olarak Mecelle kullanılmıştır.

- Mecelle, İslâm hukukundan zamanın ihtiyaçlarına uygun kanunlar yapılabileceğini göstermiştir.

- Mecelle, hukuk alanında batılılaşmaya yönelinmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır.

- Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş, laik ve demokratik bir yapıya kavuşturulması hedeflendi.

- İsviçre Medeni Kanun’u Türk sosyal hayatına en uygun medeni kanun olarak kabul edildi.

- 17 Şubat 1926’da TBMM, çıkardığı kanunla Türk Medeni Kanunu’nu kabul etti. Kanun 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girdi.

- Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile aile yapısı çağdaş toplumlara göre yeniden düzenlendi.

- Türk toplumunda hukuksal eşitlik sağlandı.

- Hukuk sisteminin laikleştirilmesi konusunda önemli bir adım atıldı
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt