Konu Özeti Konu Anlatımı Hint Medeniyeti
Talebe Çevrimdışı

Talebe

Yönetici
Veliaht
14 Şub 2021
3,953
14,682
113
Meslek - Branş
Öğretmen - Tarih
Hint Medeniyeti

- Hint medeniyetinde, matematikçiler sıfırı ilk defa kullanmıştır.

- Sayı sistemindeki bu erken tarihli gelişme, aritmetiğin gelişim hızını etkilemiştir.
 
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarih Öğretmeni Çevrimdışı

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
13 Şub 2021
4,716
1
594
113
Türkiye
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
Hint Medeniyeti : En eski medeniyetler İndus Medeniyetleri'dir. Hindistan'daki ilk medeniyet Sint Medeniyeti'dir. İndus ve Ganj nehirleri verimliliği artıran etkendir. Güçlü devletler oluşamamış, küçük prenslikler ortaya çıkmıştır. Kast örgütünü Ariler kurmuştur.

Eski Hint Medeniyeti'nde en önemli toplumsal kurum KAST Teşkilatı'ydı. Kast Teşkilatı beş bölümden oluşurdu.

1. Brahmanlar : Din adamları

2. Ksatriyalar : Askerler ve soylular

3. Vaysiyalar : Sanatkar, tüccar ve köylüler

4. Südralar : İşçiler

5. Paryalar
 
Tarih Öğretmeni Çevrimdışı

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
13 Şub 2021
4,716
1
594
113
Türkiye
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
HİNT UYGARLIĞI

İlk uygarlık İndus nehri dolaylarında doğmuştur.

M.Ö. 1200'lerde Hindistan'a gelen ari kavimler egemenliklerini kurmak için Kast Sistemi denilen bir tabakalaşma hareketini gerçekleştirmişlerdir. Bu tabakalaşmada aşağıdaki sınıflar ortaya çıkmıştır.

Brahmanlar: rahipler

Kşatriyalar: Asiller ve askerler

Vaysiyallar: Tüccarlar, sanatkarlar ve çiftçiler

Südralar: Köleler

Kast grupları içerisinde birinden diğerine geçiş yasaktır. Kast sistemi ilk çağda Hindistan'da merkezi devletin kuruluşunu engelleyen en önemli nedendir. Diğer etkenler ise farklı diller, inanışlar kültürleri ve coğrafi koşulların olumsuzluğudur.

Hindistan'ın en eski dini Veda dinidir. Brahman rahiplerin bu dine katkıları sonucu Brahmanizm denilen inanış ortaya çıktı. Brahmanizm Kast sisteminin çelişkilerine uygundur. Daha sonraları Kast'a tepki olarak Budizm denilen din ortaya çıktı. Ancak Brahmanların engellemeleri üzerine Budizm daha çok Hindistan dışındaki Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde benimsenmiştir.
 
Tarih Öğretmeni Çevrimdışı

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
13 Şub 2021
4,716
1
594
113
Türkiye
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
HİNT MEDENİYETİ

Hint yarımadası birçok nehir ve dağ silsileleriyle birbirinden ayrılan çok sayıda coğrafi bölgeden oluşur. Bu coğrafi farklılıklar nedeniyle kültürel etkileşim de azalmış ve birbirinden farklı birçok dil ve kültürün yaşandığı bir bölge haline gelmiştir

Hindistan zengin bir ülke olduğundan sık sık istilalara uğramış ve istilalalar sonucunda burada Hintli olmayan bir çok devlet kurulmuştur. Ancak Hindistan'ın toprak zenginliği, iklimin gevşeklik veren sıcaklığı ve az besin ile yaşama mecburiyeti, Hindistan'a gidenlerin bir iki kuşak içinde savaşma gücünden uzaklaşmalarına neden olmuştur.

Bundan dolayı ilk zamanlarda kuvvetli olan bir devlet, kısa bir zamanda zayıflıyor ve dıştan gelen saldırı karşısında yıkılıp gidiyordu. Ayrı ayrı zamanlarda gelen kavimler, birbirleriyle kaynaşamadıkları gibi, Hint kültürü de.bu geniş ülkede yaşayan insanları bir millet haline getirmeye yetmemiştir.


Kast Sistemi:
Kast, meslekleri babadan oğula geçen ve aynı geleneklere bağlı bulunan gruplar topluluğudur. Herkes babasının mesleğine girmek zorundadır. Başka kastlarla ilgilenmesi yasaktır. Kastlar arası geçiş yoktur. Aynı kasttan olmayanlar evlenemezdi. Aralarında kültürel bir etkileşim yoktur. Her kastın kendi içinde bir dayanışması vardır. Bu sistem Hint halkı arasında bir kaynaşma ve millet haline gelememesinin en önemli nedenidir.

Bu gruplar şunlardır:
  1. Brahmanlar (Din adamları)
  2. Kşatriyalar (Asiller, asker ve komutanlar)
  3. Vaysiyalar (Tüccarlar, çiftçi, zanaatkarlar)
  4. Südralar (işçi ve köylüler)
  5. Paryalar
Bu sınıflar içinde en itibarlı sınıf bilginlerden oluşan din adamları, yani Brahmanlardır. Veda denen dini kitaplarına göre halkı bilinçlendirmeye çalışmışlardır. Kast sisteminin kuvvetlenmesini desteklemişlerdir. Bu nedenle ilk kez Hindistan'da çıkan ve eşitliği savunan Budizm, Hindistan'da Brahmanizm’in zayıflamasına kadar yayılamamıştır.

Hindistan'a İslamiyet'in Gaznelıler zamanında girmeye başlamasıyla Brahmanizm zayıflamıştır
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt