Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
Katılım
14 Şub 2021
Konular
1,432
Mesajlar
1,701
Tepki puanı
869
Puanları
113
5.2. FETİH VE FATİH

-İstanbul, stratejik ve jeopolitik önemi nedeniyle tarih boyunca hemen hemen her milletin ilgisini çekmiştir. Coğrafi konumu, ticaret yollarının kesiştiği bir merkez olması ve Karadeniz ile Akdeniz kültürlerini birleştirmesi özellikleri nedeniyle bütün milletlerin dikkatini çekmiştir. Osmanlı Devleti’ni bir dünya devleti yapmak isteyen II. Mehmet İstanbul’un fethini gerekli görmekteydi.

Fethin Sebepleri

- İstanbul'un daha önce I. Beyazıt (4 kez) Musa Çelebi (1 kez) II. Murat (1 kez) kuşatmış fakat alınamamıştı,

- İstanbul'un stratejik önemi,

- Balkanlar ve Anadolu’nun ortasında kalması,

- Bizans’ın Balkan ilerleyişinde önemli bir engel olarak bulunması,

- Bizans’ın Anadolu Beyliklerini ve Balkan Devletlerini Osmanlıya karşı kışkırtması,

- Hz. Muhammed'in övgüsüne ulaşılmak istemesi,

- Şimdiye kadar İstanbul'un hiç fethedilememesi,

- İstanbul'un ticaret yollarında bulunması fetih için önemli gerekçelerdendi.

Fetih için II. Mehmet’in Yaptığı Hazırlıklar

- İyi bir kuşatma planı hazırladı.

- Anadolu Hisarı’nı tamir ettirdi ve tam karşısına Rumeli Hisarı’nı yaptırdı.

- 400 gemilik donanma oluşturdu.

- Muslihiddin, Saruca Sekban ve Macar asıllı Urban’a Şahî topları döktürdü.

- Silivri ve Vize kaleleri alındı

- Venedik ve Macarlarla anlaşıldı.

- Karamanoğulları ile barış yapıldı.

- Sırp despotu ve Bosna kralının Osmanlı tarafında yer alması sağlandı.

- Mora ve Arnavutluk üzerine kuvvet göndererek gelecek yardımlar engellendi.

-Ok ve mermi atışlarına dayanıklı olan Rumların “şehirler alan” ismini verdikleri tekerlekler üzerinde yürüyen kuşatma kuleleri yapıldı.

- İstanbul'un yardım yolları kesildi.

- Karadan Haliç'e inecek plan yapıldı.

Bizans’ın Muhasaraya Karşı Aldığı Tedbirler

- Bizans surları onarttı.

- Papadan Haçlı birliği için yardım istedi.

- Haliç'e zincirler çekildi.

Muhasaranın Başlaması

-II. Mehmet, 23 Mart 1453 Cuma günü Edirne’den İstanbul’a hareket etmiştir.

-II. Mehmet, 5 Nisan’da 80 bin kişilik ordusuyla Topkapı önlerine gelerek otağını kurdurmuştur.

-İslami geleneklere uygun olarak kan dökülmeden şehrin teslim edilmesini istemiştir.

- 6 Nisan’da büyük topun ateşlenmesiyle 54 gün sürecek olan İstanbul muhasarası başlamıştır.

-12-18 Nisan’da 150 parçadan oluşan Türk donanması Haliç’e indirilmiştir

-İstanbul’un kuşatılmasına baştan beri karşı olan Çandarlı Halil Paşa, Bizans’la antlaşma yapılmasını savunmuştur.

-Molla Gürani, Akşemseddin ve Zağnos Paşa bu fikre karşı çıkarak muhasaranın devamına destek vermiştir.

-Bizanslılar, İstanbul’un Türklerin eline geçmemesi için Ayasofya’da ayin düzenlemiştir.Fetih Gerçekleşiyor

-Çağının ulaştığı son teknolojileri kullanan Osmanlı ordusu, 29 Mayıs 1453 günü karadan ve denizden hücuma geçen Osmanlı askerleri, Topkapı tarafından surlara ulaşarak sancağı dikmeyi başarmıştır.

-Ayasofya cami yapılarak, fethin ilk cuma namazı da Ayasofya Camisi’nde kılındı.

Fethin Önemi

- Osmanlılar iki kıtada üstünlük sağladılar.

- Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Avrupa toprakları birleşmiş oldu.

-Kuzey ve Doğu Avrupa’dan gelen ticaret yolları ile Karadeniz ve Akdeniz arasındaki su yollarının denetimi Osmanlıların eline geçti.

-Boğazlar'ın savunması kolaylaştı.

-Balkanlarda ilerleyiş hızlandı -Başkent İstanbul'a taşındı.

-İslam dünyasında sevinçle karşılanan fetih “Feth-i Mübin” olarak isimlendirilmiştir.

-Fetih sayesinde Fatih unvanını alan Sultan II. Mehmet, mutlak bir iktidar kazandı.

-Osmanlılar İslâm dünyası liderliğini ele geçirdiler.

-Hz. Muhammed'in övgüsüne ulaşıldı.

-Ortaçağ kapanıp, yeniçağ açıldı.

-Rönesans hareketinin doğuşuna etki edildi.

-Ortodokslar Osmanlı himayesine girdi.

-İstanbul’un Fethi’yle Doğu Roma İmparatorluğu ortadan kaldırılmıştır.

-Fatih kendisini Roma İmparatorluğu’nun tek varisi sayarak “Kayser-i Rum” (Roma Kayseri) unvanını da kullanmıştır.

-Fatih, “Sultan-ı Berru Bahr” (Karaların ve denizlerin hükümdarı) unvanını almıştır.

-Birçok Avrupa tarihçisi İstanbul’un Fethi’ni Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul etmiştir.Fetihle Gelen Teşkilatlanma


-Osmanlı Devleti, İstanbul’un fethi ile Doğu Roma İmparatorluğu’nun merkeziyetçi yapısına ve kurumsallaşmış devlet yapısına varis olarak şehrin siyasi ve dinî bir metropol olmasına çalışmıştır.

-Hahambaşı, Ortodoks ve Ermeni patriklerini İstanbul’a getirtmiştir.

-Devletin idari ve bürokratik yapılanmasında Rum soyluların ve Hristiyan vasalların çocuklarına da idari görevler verilmiştir.

-Fatih, devletin merkezini İstanbul’a taşıyarak buranın Türk İslam şehri görüntüsü kazanabilmesi için dinî ve sosyal kurumlar ile eğitim kurumları inşa ettirmiştir.

-Anadolu’da Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım fethedilerek Karadeniz, Türk gölü hâline getirilmiştir. -Karamanoğulları, Osmanlı topraklarına katılmıştır.

-Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, 1473 Otlukbeli Savaşı ile mağlup edilmiştir.

-Batı’da ise Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflak, Bosna, Boğdan, Arnavutluk ve Otranto’da Osmanlı hâkimiyeti sağlanmıştır.

II. Bayezid ve Cem Sultan

-Fatih'in, 1481’de vefat etmesi üzerine II. Bayezid tahta çıktı.

-II. Bayezid’e karşı kardeşi Cem Sultan taht mücadelesine girişti.

-Cem Sultan, ağabeyi ile girdiği taht mücadelesini kaybederek Memlûklulara sığındı.

-Cem Sultan, Karamanoğullarının desteği ile tekrar II. Bayezid’e karşı giriştiği mücadeleyi kaybetti.

-Rumeli’ye geçerek Rodos Şövalyeleri’ne sığındı.

-Rodos Şövalyeleri tarafından Fransa’ya nakledilen Cem Sultan, Hristiyan hükümdarlar tarafından bir Haçlı Seferi’nde kullanılmak üzere 1489’da Roma’ya getirildi.

-Cem Sultan Olayı, devletin iç sorunu iken devletlerarası bir sorun hâline geldi.

-On üç yıl süren sürgün hayatının ardından Cem Sultan, 1495’te Napoli’de ölmüştür.
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt