Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
4.2. BOYLARDAN DEVLETE

-Ana yurtta kurulan ilk Türk devletleri, boy birliği şeklinde ortaya çıkmıştır.

- Eski Türk toplumunun sosyal yapısı; oguş (aile), urug (aileler birliği), boy (ok), budun (millet) ve il (devlet) şeklinde meydana gelmiştir.

-Eski Türk toplumunda en küçük birlik olan aile, kan bağı esasına dayanmaktadır.

-Türklerin toplum yapısında, aileler urugları, uruglar boyları, boylar budunları (millet) meydana getirmiştir.

-Türkler, devlete “el” veya “il” adını vermiştir.

Asya Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan Mao-dun, yirmi altı boyu Türk tarihinde ilk kez tek bayrak altında toplamıştır.

-İlk Türk devletlerinin kurulması ve güçlenmesinde etkili olan boylar, bu devletlerin zayıflamasında da önemli rol oynamıştır.

-Türklerde devleti yönetme yetkisinin kağana, Gök Tengri tarafından verildiğine inanılırdı.

- Türklerde gücün kaynağı ilahidir.

-İlk Türk devletlerinde siyasi iktidar kavramı “kut” tabiri ile ifade edilmiştir.

-Tanrı, Türk kağanına kut vererek hükümdarlık gücü ve yetkisi bahşetmiştir.

-Türklerde kağan olabilmek için Gök Tengri tarafından kut verilmiş bir aileye mensup olmak gerekirdi.

-Hunlarda Tu-ku, Kök Türklerde Aşina ve Uygurlarda Yağlakâr bu ailelerdendir.

-Kut, kan yoluyla geçtiği için bütün hanedan üyeleri kağan olma hakkına ve yetkisine sahiptir.

-Kağan olmak için aynı zamanda adil, yetenekli, ilim sahibi, asil, cesur olmak gereklidir.

-Eski Türklerde kuta sahip olan hanedan üyeleri arasında kağan seçmek için kurultay toplanmıştır.

-Türklerde kağan, hem bütün devlet teşkilatının başı hem de toplumun lideri durumundaydı.

-Türk devletlerinde hükümdarlara; şanyü, tanhu, han, yabgu, ilteber, idikut, erkin ve kağan gibi unvanlar verilmiştir.

-Türklerde hükümdarlık sembolleri taht, davul, otağ, kotuz, tuğ ve yaydır.

-Kağan ülkeyi idare eder, töre koyabilir ve gerektiğinde yargılama da yapabilirdi.
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Benzer konular
Üst Alt