Konu Özeti Konu Anlatımı Beylik Dönemi’nde Osmanlı’nın Askerî Gücü

 Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
3.1. BEYLİK DÖNEMİ’NDE OSMANLI’NIN ASKERÎ GÜCÜ

-Osmanlı Devleti, ordu teşkilatı bakımından tarihteki en büyük devletlerden birisidir.

-XVII. yüzyıla kadar Osmanlılar; Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun siyasetini belirlemede önemli rol oynamıştır.

-Osmanlıların bu başarısında Beylik Dönemi’nden itibaren askerî teşkilatlanmaya önem vermesi etkili olmuştur.

-Osmanlı Beyliği’nin ilk savaşçı sınıfını, Osman Gazi’nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan alplar ve gaziler oluşur.

-Anadolu’nun uç bölgelerinde toplanan Türkmenler doğuda Moğollara; batıda Bizanslılara karşı gaza hareketinin ön safında mücadele etmiştir.

-Karamürsel Alp, Konur Alp, Gündüz Alp, Akçakoca, Samsa Çavuş gibi alplar bu silsilenin en tanınmışlarındandır.

-Beylik Dönemi’nde, Ahiyân-ı Rûm (Ahiler), Bâcıyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm, Gaziyân-ı Rûm adlarıyla anılan zümreler de seferlere katılmıştır.

-Ahilik, Anadolu’da etkili olan meslekî, dinî, ahlaki ve askerî talim ve terbiye ile donanmış bir toplumsal yapıdır.

-Osman Gazi, yoldaşları ve alpları da Ahi teşkilatına mensuptur.

-Bâcıyân-ı Rûm adıyla Ahiliğe denk bir kadınlar teşkilatı bu dönemde etkilidir.

-Abdalân-ı Rûm, savaşçı dervişlerin oluşturduğu teşkilattır.

-Gaziyân-ı Rûm ise alpları ifade etmiştir.

-Osmanlı askerî teşkilatının temelini, Türkmen savaşçılar oluşturmuştur.

-Osmanlı Beyliği’nin başlangıçta düzenli askerî birlikleri yoktur.

-İlk Düzenli Birlik: Yaya ve Müsellemler, Orhan Bey zamanında Vezir Alâeddin Paşa ve Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil’in teklifleri doğrultusunda Bursa’nın fethinden sonra oluşturuldu.

-Düzenli birliklerin atsız askerine “yaya”, atlı askerine de “müsellem” adı verildi.

-Askerî sınıfa mensup olan kimseler ve vezirler, özel bir kıyafet giyerek halktan ayırt edildi askerlerin “ak börk” giymeleri kararlaştırıldı.

-Biner kişilik gruplar hâlinde teşkilatlanan yaya ve müsellemlere alınacak askerler, Vezir Çandarlı Kara Halil tarafından Türk gençleri arasından seçilmiştir.

-Yaya denilen piyade sınıfında her on kişiye bir onbaşı, her yüz kişiye bir yüzbaşı tayin edilmiştir.

-Müsellem adı verilen atlı birliklerde ise her otuz kişi bir ocağı meydana getirmiştir.

-Savaş zamanında bu gençlere önce birer, daha sonra da ikişer akçe gündelik verilmiştir.

-Savaşın olmadığı zamanlarda ise ziraat yapmak üzere kendilerine toprak tahsis edilen yaya ve müsellemler, vergilerden muaf tutulmuştur.

-Yaya ve müsellemler, Orhan Bey zamanında Hassa Ordusu sayılmıştır.

- XV. yüzyılın ortalarına kadar fiilen silahlı hizmette bulunmuş olan yaya ve müsellemler, Kapıkulu Ocaklarının gelişmesiyle yerlerini onlara bırakmıştır.

-Orhan Gazi’nin kurmuş olduğu, yaya ve müsellemlerden sonra mesleği tamamen askerlik olan Azeb teşkilatı kurulmuştur.

- Azebler, gönüllü Türk gençleri arasından seçilerek beylerbeyi komutası altında seferlere katılmıştır.

-Yeniçeri Ocağının kurulmasından sonra Azebler, öncü birlikler olarak kullanılmaya başlanmıştır.
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Benzer konular
Üst Alt