Yazdır
 • Konuyu başlatan
 • Yöneticiler
 • #1

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
14 Şub 2021
Konular
1,785
2,144
1,457
113
1.3. AVRUPA’DA DİN SAVAŞLARINDAN MODERN DEVLETE

- XII. yüzyıldan itibaren İngiltere ve Fransa, Roma Hukuku’na dayanan bir yönetim mekanizması geliştirmiş ve Papalık’tan bağımsız hareket etmek istemiştir. Bu da Avrupa’da kilise ile krallık mücadelesini doğurmuştur.

- Kilise, güç kaybetmeye devam etmiş ve inandırıcılığını yitirmiştir.

- XV. yüzyıldan itibaren ise halk arasında kiliseye karşı eleştiriler artmaya başlamış ve din temelli siyasi mücadeleler başlamıştır.Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)


- Avrupa’da din alanında başlayan fakat arkasında bir takım siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin bulunduğu mücadelelerdir.

- İki temele dayanır; ilki Habsburg Hanedanı’nın Avrupa’da tek hâkim güç olma isteği, ikinci sebep ise Martin Luther’in (Martin Lutır) başlattığı Protestanlık hareketidir.

- Martin Luther’e taraftar olan Hrıstiyanlara “Protestan” denilmiştir.

- Protestanlarla Alman imparatoru arasında yirmi beş yıl süren bir savaş sonrasında 1555’te Augsburg (Ogsburg) Antlaşması imzalanmıştır.

- Protestan mezhebi ve kilisesi Almanya’da resmen tanınmıştır.

- Augsburg Antlaşması biri Protestan diğeri Katolik olmak üzere iki Almanya’yı ortaya çıkarmıştır.

- Avrupa geneline yayılmaya başlayan Lutherci hareketlere karşı Papalık, Katolik reformunu gerçekleştirmek zorunda kalmıştır.

- Bohemya Bölgesi’nde Protestan Çekler ile Kutsal Roma İmparatorluğu arasında başlayan mücadele sürecinde İngiltere ve Hollanda da Protestanları desteklemiştir.

- 1645’e kadar mücadeleler devam etmiştir.

- Otuz Yıl Savaşları’na dâhil olan devletlerin çoğunun katılımı ile barış gerçekleşmiştir.

- Martin Luther’in öncülüğünde başlayan Almanya’daki hareketler sonrasında, Fransa’da Kalvenizm Hareketi, İngiltere’de de Anglikanizm etkili olmuştur.

- Westphalia (Vestfalya) Barışı ile 24 Kasım 1648’de Otuz Yıl Savaşları sona ermiştir.

- Westphalia Barışı sonrası Fransa ile İspanya 1659’a kadar savaşmaya devam etmiştir.Westphalia Antlaşması’nın Sonuçları


- Protestanlık Katolikliğe denk sayıldı

- Protestanlığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara son nokta konuldu.

- Habsburg hanedanı zayıfladı, Almanya’da yerel hanedanlar öne çıktılar.

- Almanya’nın temelleri Westphalia’da atıldı.

- Antlaşma imparatorun prenslikler üzerindeki otoritesini kısıtladı.

- Fransa’nın Hollanda ve Kuzey İtalya üzerindeki nüfuzu arttı.

- Fransa’da monarşi sağlamlaştı.

- Hollanda ve İsviçre bağımsız oldu.

- İmparatorluk gibi Papalık da güç kaybetti.

- Osmanlı Devleti Avrupa mezhep savaşlarına kendi sorunları nedeniyle katılmadı.

- Almanya yüzlerce küçük prensliğe bölündü.

- Papa’dan yetki alan ve üst otorite olarak Vatikan’ı gören Avrupalı krallar kiliselerini “millî” bir hâle getirerek dini devletin tekeline aldı ve devleti toprakları üzerindeki “mutlak egemen” hâline getirdi.Modern Devlet


- Tarihin ilk dönemlerinden itibaren toplumun üzerinde siyasi otorite kurulduğu bilinmektedir.

- Bununla birlikte modern devlet anlayışı Avrupa’da Westphalia Antlaşması’ndan itibaren ortaya çıkmıştır.

- Modern devlet anlayışında kilisenin, devlet ve toplum üzerindeki etkisi azalmıştır.

- Modern devletlerde merkezî bir ordu bulunur ve merkezî otoritenin koyduğu hukuk kuralları her zaman geçerlidir.
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt