Ahidname-i Hûmayun

Ahidname-i Hûmayun

Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni - #1
Ahidname-i Hûmayun


Osmanlılarda padişahlar tarafından verilen hat, ferman anlamına kullanılan deyimdir.
Menşei Abbasi ve Selçuklulara kadar dayanan ahidname geleneği Osmanlılarda da devam etmiş ve ahidname-i hümayun adıyla anılmıştır
URL: https://www.tarihbilinci.com//konular/ahidname-i-humayun.685/
Üst