Aforoz

 Yazdır

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
AFOROZ

Hıristiyanlık'ta ve Musevilik'te dine karşı suç işleyenlere verilen ceza.


Hıristiyanlıkta, kilise kanunlarına aykırı davrananlar ve papalara karşı gelenler aforoz edilirdi. Aforoza uğrayan bir kimse, Hıristiyanlıktan kovulmuş sayılırdı. Bu ceza, papalar ve piskoposlar tarafından verilirdi. Aforoz edilenler, kilise ayinlerine katılamazlar ve kilisede görev alamazlardı. Onlarla hiç kimse görüşmez, alışveriş etmezdi; hatta ölüsüne bile dokunulmazdı. Papalar, kendilerini dinlemeyen imparatorları ve kralları bile aforoz etmişlerdir. Yaptıklarına pişman olan günahkârlar ve af dileyenler her zaman bağışlanabilirdi.

Musevîlikte, Tevrat'a göre büyük günah işleyenlere aforoz ceası verilirdi. Aforoza uğrayan, Musevî topluluğundan çıkarılır, onunla hiç bir dindaşı ilişki kurmazdı. Yahudilerden aforoza uğrayanların en ünlüsü filozof Spinoza'dır.
 

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
Re: Aforoz
Aforoz: Hristiyanlık dininde papa ve kiliseye karşı gelenlere kilise tarafından verilen Hristiyanlıktan çıkarma cezası.
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst