Konu Özeti Konu Anlatımı Abbasi Devlet Teşkilatında Türkler

 Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
Abbasi Devlet Teşkilatında Türkler

- 747 yılında büyük bir ordu ile batıya doğru ilerlemeye başlayan Çin’in, Orta Asya’daki sert tutumu Türklerin Müslümanlara yakınlaşmasını sağladı.

- Türklerle Müslüman Arapların ortak güçleri Talas’ta Çin kuvvetleriyle karşılaştı.

- Türklerin desteğini alan Müslüman Araplar, 751’de Talas Savaşı’nı kazandı.

- Bu savaşın sonucunda, Orta Asya’yı egemenliği altına almak amacıyla gelen Çinliler geri püskürtülmüştür.

- Orta Asya’da, Çin hâkimiyetinin kurulması engellenmiştir.

- Türkler, Müslümanlığı kabul etmeye başladı.

- Abbasilerin uyguladığı politika gereği Türklere devlet içinde görevler de verildi.

- Abbasi Halifesi Harun Reşid, muhafız birliğini Türklerden meydana getirmiştir.

- Bizans’tan gelebilecek tehditleri önlemek için merkezi Antakya olan Avasım eyaleti kurularak Türklerden oluşan askerî birlikler bu şehirlere yerleştirilmiştir.

- Harun Reşid’in oğulları Halife Me’mun ve Mu’tasım dönemlerinde ise Türklerin devlet içindeki etkileri daha da artmıştır.

- Halife, Arap ve İranlılara karşı Türkleri orduda bir denge unsuru olarak gördü.

- Halife Mu’tasım zamanında devlet içindeki Türklerin durumu daha da sağlamlaştı.

- Afşin, Aşnas, Boğa el-Kebir, Urtuç gibi Türk komutanlar, ülke içinde çıkan isyanların bastırılmasında görev almış ve Bizans üzerine Anadolu’ya yönelik seferlere de katılmışlardır.

- Bağdat’ın kuzeyinde sadece Türklere ait olan Samarra şehrini kurdurmuştur.

- Türk komutanlar, idari kadrolarda görev alıp devletin yönetiminde büyük ölçüde söz sahibi oldu.

- Abbasi halifeleri, bütün siyasi ve askerî otoritelerini Büveyhiler etkisine girerek kaybetti.

- Bağdat, İslam dünyasının bir merkezi olmaktan çıkmıştı.

- XI. yüzyılda İran'da yeni bir güç olarak Büyük Selçuklular ortaya çıkmıştı.

- Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, 1055 yılında Bağdat'ı kurtararak halifeye dinî itibarını iade etti.
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt