3.Ünite: Soğuk Savaş Dönemi Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik)

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,627
Çözümler
1
Tepkime puanı
335
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
3.ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (4 SAATLİK)

3.1. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni güç dengelerinin oluşum sürecinde meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirir.


a) İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'daki güç ilişkileri siyasal ve ekonomik güvenlik arayışları bağlamında incelenir.

b) Berlin Buhranı'nın çıkış sebeplerine ve siyasi sonuçlarına değinilir.

c) Avrupa bütünleşmesine yönelik olarak 1950'li yıllarda geliştirilen politikalara kısaca değinilir. Bu bağlamda Hristiyanlık ve ekonomik iş birliği temelli bir birlik kurulması fikri oluştuğu vurgulanır.

ç) NATO ve Varşova Paktı üyelerinin konumları harita üzerinde gösterilir.


3.2. Asya ve Afrika'daki sömürgecilik faaliyetleri ve bağımsızlık mücadeleleri çerçevesinde meydana gelen olayları açıklar.

a) Avrupa'nın büyük güçlerine karşı Avrupa dışındaki siyasal ve ekonomik sömürgelerinin başkaldırı gerekçeleri ele alınır.

b) Hindistan ve Pakistan'ın kuruluşunda Mahatma Gandhi ve Muhammed Ali Cinnah'ın ülkelerinin bağımsızlığı için verdikleri mücadeleye değinilir.

c) Emperyalist devletlerin Afrika'da gerçekleştirmiş olduğu insan hakları ihlallerine ve Cezayir'deki katliamlara Nelson Mandela örneği üzerinden değinilir.

ç) Asya ve Afrika'da bağımsızlığını kazanan devletler harita üzerinde gösterilir.

d) Orta Doğu'da Baas Rejimleri'nin oluşumu ve bu oluşumların siyasi sonuçları üzerinde durulur.

e) Türk Millî Mücadelesi'nin, bağımsızlık mücadelesi veren milletler üzerindeki etkisine vurgu yapılır.

f) Sömürgecilik sonrası süreçte Afrika'da yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın nedenleri üzerinde durulur.


3.3. Soğuk Savaş Dönemi'nde dünyada meydana gelen ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri açıklar.

a) Kadınların iş hayatında aktif rol almasının nedenleri üzerinde durulur.

b) İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin ekonomik uygulamalarını para piyasalarında oluşturduğu dalgalanmalar istatistikî verilerden yararlanılarak işlenir.

c) Soğuk Savaş Dönemi'nde kent nüfusunun artması ve bu durumun sosyoekonomik sonuçlarına (metropol, banliyö, getto, varoşların oluşması) değinilir.

ç) Dönemin sanat anlayışının kitleler üzerine etkisine, örnekler üzerinden (resim, müzik ve sinema) değinilir.

d) Uluslararası spor organizasyonlarının önem kazanması ve bu organizasyonların devletlerarası güç mücadelesinde rekabet alanı haline gelmesi vurgulanır.

e) Nükleer reaktörlerin kurulması, DNA'nın keşfi ve uzay çalışmalarının hız kazanması üzerinde durulur.


3.4. Soğuk Savaş Dönemi'nde Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri sebep-sonuç ilişkisi kurarak açıklar.

a) Truman Doktrini'nin Türkiye'deki siyasi rejimin iç ve dış tehdit algılamalarındaki meydana getirdiği değişime değinilir.

b) İki kutuplu dünya düzeninde Türkiye'nin izlediği dış politikanın (Kore Savaşı ve Türkiye'nin NATO üyeliği) gerekçeleri üzerinde durulur.

c) Türkiye'nin NATO'ya üyeliği sonrasında TSK'nin tehdit algısı ile TSK'deki teçhizat ve askeri sanayinde meydana gelen değişimler ele alınır.


3.5. Demokrat Parti Dönemi'nde Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeleri değerlendirir.

a) Toprak reformu, Demokrat Parti'nin kurulması ve çok partili hayata geçişin Türk demokrasi tarihi açısından önemi üzerinde durulur.

b) 1946-1950 seçimlerinin Türk demokrasi tarihindeki etkileri üzerinde durulur.

c) Gümüş Motor A.Ş.'nin kurulma gerekçeleri ve sonuçları üzerinde durulur.

ç) 27 Mayıs Askerî Darbesi, arka planındaki iç/dış faktörler ile birlikte ele alınır.

d) Devrim Arabası üretiminin gerçekleştirilmeye çalışılmasının gerekçeleri ve sonuçları üzerinde durulur. Türkiye'nin günümüzde yerli araba üretimine yönelik çabaları Devrim Arabası girişimleriyle ilişkilendirilerek ele alınır.
 
Üst Alt