2.Ünite: Türklerde Toplum Yapısı Kazanım Ve Açıklamaları (2 Saatlik)

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,743
Çözümler
1
Tepkime puanı
361
Puanları
83
Yaş
52
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
(4 Saatlik)

(4 SAATLİK)

2. ÜNİTE: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (2 SAATLİK)


2.1. İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar.


a) Sosyal yapıda, oguş, urug, boy (bod), bodun ve il (devlet) kavramları üzerinde durulur.

b) Türk toplum yapısında kadının üstlendiği roller üzerinde durulur.

c) Eski Türk inancının toplum yapısına etkisi vurgulanır.

ç) İlk Türk devletlerinde önemli günler törenler ve kutlamalara değinilir.2.2. İlk Müslüman Türk devletlerinde toplumsal yapıyı oluşturan unsurları kavrar.

Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devletlerindeki sosyal yapı örneklerle ele alınır.


2.3. Osmanlı Devleti'nde sosyal yapının şekillenmesinde etkili olan unsurları kavrar.

a) Vakıfların toplum hayatındaki önemi üzerinde durulur.

b) Osmanlı mahalle anlayışına, aile hayatı, günlük hayat, misafirperverlik, evlenme, doğum, ölüm temaları çerçevesinde günümüzle ilişkilendirilerek değinilir.

c) Döneme ait minyatürler ve seyahatnameler üzerinden Osmanlı toplumunda yeme içme kültürü, eğlence ve festivallere değinilir.

ç) Toplumda yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla kurulan kurumlardan bîmaristan ve imarethaneye değinilir. Bu kurumlar değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki benzeri işlevler gören kurumlarla ilişkilendirilir.2.4. Tanzimat sonrası Osmanlı toplumsal hayatında meydana gelen değişimleri analiz eder.

a) Batı tarzı hayat ve kültürün Osmanlı toplumuna etkisine değinilir.

b) 93 Harbi ve Balkan Savaşları'ndan sonra Anadolu'ya yapılan göçlerin toplumsal yapıya etkisi günümüz Türkiye'sine yapılan göçlerle bağlantı kurularak ele alınır.2.5. Meşrutiyet Dönemleri ile Cumhuriyet Dönemi'ni toplumsal yapıda meydana gelen değişiklikler açısından karşılaştırır.

a) Kanun-i Esasi, 1921, 1924 Anayasalarındaki vatandaşlık olgusu ve gayrimüslimlerin statüleri karşılaştırmalı olarak ele alınır.

b) Tarımsal üretimdeki artışın refaha etkisi ve köylerden kentlere göç, şehirleşme, şehirlerde oluşan yeni sosyal sınıflar, üretim ve eğitime dayalı ortaya çıkan yeni zengin ve aydın sınıfların edindikleri sosyal statülere döneme ait edebî eserlerden örnekler verilerek değinilir.


 
Üst Alt