Neler yeni

Uluslararası İliş. Denge Stratejisi Ders Notu

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) Ders Notu & Konu Özeti
 • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: III. Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) Ders Notu - Hamza Oluç - III. Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) Ders Notu - Hamza Oluç Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
2
Görüntüleme
392
 • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 3.Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi Ders Notu - 3.Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
1
Görüntüleme
290
 • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Tarih 11-III.Ünite-Özet - Tarih 11-III.Ünite-Özet Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
380
 • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 3. Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ünite özeti - 3. Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ünite özeti Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
390
 • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi) Ders Notu - 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi) Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
310
 • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Tarih 11 Dersi 3.ünite MEB Kitabı - Tarih 11 Dersi 3.ünite MEB Kitabı Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
262
 • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 19.Yüzyıl Islahatları Ders Notu - 19.Yüzyıl Islahatları Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Contains 1 staff post(s)
3.4. OSMANLI-RUSYA REKABETİ (1768-1914) -Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyıldan itibaren çatıştığı Habsburglar ve Safevilerin yerini, XVIII. yüzyılın başından itibaren Rusya almıştır. -XVIII. yüzyıldan itibaren Rusya, sıcak denizlere inme politikasını uygulamıştır. Boğazlar Sorunu -1774 Küçük...
Cevaplar
0
Görüntüleme
819
 • Contains 1 staff post(s)
3.3. MEHMET ALİ PAŞA’NIN GÜÇ KAZANMASI -Fransa, İngiltere ile giriştiği rekabette 1798’de İngiliz güçlerini Hindistan’da yok etmeyi amaçlamış ve bunun için önce Mısır’ın işgal planını yürürlüğe koymuştur. -Mısır’ı alarak Süveyş Kanalı üzerinden Hindistan’a ticaret yapmayı hedefleyen Fransa...
Cevaplar
0
Görüntüleme
535
 • Contains 1 staff post(s)
3.2. OSMANLI TOPRAKLARINI PAYLAŞMA MÜCADELESİ -1699 Karlofça Antlaşması’ndan sonra eski gücünü kaybeden Osmanlı Devleti’nin yerini Avrupa’da Rusya ve Avusturya almıştır. -Fransız İhtilali ve Napoleon Savaşları’ndan sonra ise İngiltere, Fransa ve 1870’te siyasi birliğini sağlayan Almanya’nın da...
Cevaplar
0
Görüntüleme
816
 • Contains 1 staff post(s)
3. ÜNİTE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3.1. XVIII. YÜZYILDAN XX. YÜZYILA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ 1. Aynalıkavak Tenkihnamesi (1779), 2. Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı (1783), 3. Fransız İhtilali (1789), 4. Ziştovi Antlaşması (1791), 5. Yaş Antlaşması (1792)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
200

En iyi kaynaklar

Üst Alt