Neler yeni

Tarih Bilimine Giriş Sınavlara Hazırlık ve Testler

Tarih Bilimine Giriş Sınavlara Hazırlık ve Testleri
  • Contains 1 staff post(s)
GENEL TARİH BİLGİSİ TARİH BİLİMİ TANIMI İnsan topluluklarının geçmişteki yaşantılarını, sosyal ve ekonomik yapılarını, oluşturdukları kültür ve uygarlıkları, - Yer ve zaman göstererek - Neden- sonuç ilişkisi içerisinde - Belgelere dayanarak - Objektif bir biçimde inceleyen bilim dalıdır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
235
  • Contains 1 staff post(s)
TARİHE GİRİŞ (İLKLER) 1. İnsanlık tarihinin en eski devri Eski Taş (Paleolitik ) devridir 2. Taştan ve kemikten kaba aletler ilk kez Yontma Taş devrinde yapılmıştır 3. Mağara resimlerine ilk kez Yontma Taş devrinde rastlanmıştır 4. Ateş ilk kez Yontma Taş devrinin sonunda kullanılmaya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
159
  • Contains 1 staff post(s)
LYS Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler Çıkmış Sorular ve Cevapları (Güncellenecektir) 1. Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihî bir olguya örnek gösterilebilir? A) İstanbul’un fethedilmesi B)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
183
  • Contains 1 staff post(s)
Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler YGS SORULARI 1. Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir? A)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
194
  • Contains 1 staff post(s)
ÖYS Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Yeni Taş (Cilalı Taş) Devri yerleşim alanlarından biri olan Konya Çatalhöyük’ün, insanlık tarihi açısından, aynı devre ait Çayönü yerleşim alanından farklı olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
122
  • Contains 1 staff post(s)
Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Aşkabat yakınlarında Anav’daki bir kurganda yapılan kazıda en alt katta evleri kerpiçten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür haline gelmiş buğday ve arpa...
Cevaplar
0
Görüntüleme
174
  • Contains 1 staff post(s)
Tarih Bilimine Giriş ÖSS YGS Soruları sunusu
Cevaplar
0
Görüntüleme
427

En iyi kaynaklar

Üst Alt