Soğuk Savaş Dönemi Ünitesi Ders Notu

Soğuk Savaş Dönemi Ünitesi Ders Notu
  • Contains 1 staff post(s)
3.5.DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN SİYASİ, SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞMELER 3.5.1. Toprak Reformu ve Demokrat Partinin Kurulma Süreci -Türkiye’de 1930’lu yıllarda gündeme gelen toprak reformu, devlete veya şahıslara ait tarım arazilerinin tarım üretiminde çalışan ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
305
  • Contains 1 staff post(s)
3.4. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER -1930’lu yıllara gelindiğinde Batı ile sorunlarını büyük oranda çözen Türkiye, “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesiyle kendi içinde ve dünyada barış ortamından yana tavrına devam etti. -Türkiye, bu süre içerisinde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
236
  • Contains 1 staff post(s)
3.3.SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE DÜNYADA MEYDANA GELEN EKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL VE BİLİMSEL GELİŞMELER 3.3.1. İş Hayatında Kadınlar -Kadınlar ilk kez Sanayi Devrimi ile bir ücret karşılığı çalışmaya başladı. -Kadınların iş hayatına katılmasında ekonomik nedenlerin etkisi büyüktür. -I.Dünya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
147
  • Contains 1 staff post(s)
3.2. ASYA VE AFRİKA’DAKİ SÖMÜRGECİLİK FAALİYETLERİ VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELELERİ ÇERÇEVESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR 3.2.1. Avrupa Sömürgeciliğine Karşı Başkaldırı -XX. yüzyılın başlarında zirveye çıkan sömürgecilik, II. Dünya Savaşı sonrasında bitme noktasına geldi. -I.Dünya Savaşı’ndan beri...
Cevaplar
0
Görüntüleme
146
  • Contains 1 staff post(s)
3.1. II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI OLUŞAN YENİ GÜÇ DENGELERİNİN OLUŞUM SÜRECİNDE MEYDANA GELEN SİYASİ GELİŞMELER 3.1.1. II. Dünya Savaşı Sonrası Küresel Güçler -II. Dünya Savaşı, birincisine oranla her yönüyle daha kapsamlı ve yıkıcı oldu. -Savaş sonrası Uluslararası arenada barış ortamı oluşturma...
Cevaplar
0
Görüntüleme
313

En iyi kaynaklar

Üst Alt