Küreselleşen Dünya Ünitesi Ders Notu

Küreselleşen Dünya Ünitesi Ders Notu
  • Contains 1 staff post(s)
5.7. 1990 SONRASI TÜRKİYE’DE YAŞANAN SİYASİ, EKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL VE BİLİMSEL GELİŞMELER -1990 sonrası ekonomik hayatta liberal yaklaşımın esas alındığı Türkiye’de yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin etkisiyle çeşitli krizler yaşanmıştır. -Bu krizlerin siyasi, sosyal ve ekonomik etkileri...
Cevaplar
0
Görüntüleme
495
  • Contains 1 staff post(s)
5.6.1990 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ GELİŞMELER -SSCB’nin 1991’de dağılması, dünyadaki iki kutuplu yapıyı sonlandırmıştır. -Türkiye bu dönemde bir yandan mevcut sorunlarını çözmeye çalışırken bir yandan da oluşan yeni siyasi koşullara göre politikalar geliştirmeye çalışmıştır. -Bu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
355
  • Contains 1 staff post(s)
5.5 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ÖNE ÇIKAN OLAY VE OLGULAR 5.5.1. Arap Baharı -Coğrafi keşiflerle yeni ticaret yollarının bulunması Orta Doğu’nun önemini azaltsa da Süveyş Kanalı’nın açılması ve II. Dünya Savaşı sonrasında dünya petrol ihtiyacının karşılandığı en önemli bölge olması nedeniyle Orta...
Cevaplar
0
Görüntüleme
395
  • Contains 1 staff post(s)
5.4 KÜRESELLEŞEN DÜNYADAKİ EKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL VE BİLİMSEL GELİŞMELER -Küreselleşme, toplumlar arasındaki etkileşimin artarak ilerlediği bir süreci kapsar. -İletişim teknolojisindeki gelişmeler; coğrafi olarak uzak, kültürel anlamda farklı görünen toplumları birbirine yakınlaştırmış...
Cevaplar
0
Görüntüleme
311
  • Contains 1 staff post(s)
5.3 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ORTA DOĞU VE AFGANİSTAN’DA MEYDANA GELEN SİYASİ GELİŞMELER -Orta Doğu; tarihi, dinî özellikleri ve sahip olduğu değerlerle dünya siyasetinde devamlı bir dinamizm merkezi olmuş ve milletlerarası politikada önemli bir yer tutmuştur. 5.3.1. Filistin Merkezli Orta Doğu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
410
  • Contains 1 staff post(s)
5.2 AVRUPA’DA MEYDANA GELEN SİYASİ GELİŞMELER 5.2.1. Doğu Avrupa Ülkelerindeki Değişimler -Doğu Bloku ve SSCB, 1975’te imzalanan Helsinki Deklarasyonu sonrasında dağılmanın işaretlerini vermeye başladı. -Helsinki Deklarasyonu ve glasnost-perestroyka ile Doğu Bloku’nda başlayan demokrasi ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
488
  • Contains 1 staff post(s)
5. UNITE KÜRESELLEŞEN DÜNYA -Mal, hizmet ve sermayenin artan hareketliliği sonucunda dünyadaki ekonomik bütünleşmenin, toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşimin ve bunlara bağlı olarak da karşılıklı bağımlılığın artmasına küreselleşme denir. 5.1. SSCB’NLN DAĞILMASI VE TÜRK...
Cevaplar
0
Görüntüleme
226

En iyi kaynaklar

Üst Alt