Neler yeni

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ders Notu

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
  • Contains 1 staff post(s)
7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 10.7.1. Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. a) İslam ve Osmanlı düşünce geleneklerinde ümmet ve millet kavramlarına yüklenen anlamlara değinilir. b) Farklı dinî ve kültürel kimliklere sahip toplum...
Cevaplar
0
Görüntüleme
213
  • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 7. Ünite Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ders Notu - 7. Ünite Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
1
Görüntüleme
484
  • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 10. Sınıf: 7. Ünite Ders Notları- Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ünite Özeti - 10. Sınıf: 7. Ünite Ders Notları- Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ünite Özeti Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
568
  • Contains 1 staff post(s)
7.5. OSMANLI’DA VAKIF MÜESSESESİ -İslam tarih ve medeniyetinde önemli bir hayır müessesesi olarak kabul edilen vakıf; bütün İslam ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında son derece etkili olmuştur. -Vakfın temelini insanlığa karşı şahsi ve vicdani sorumluluk hissi, iyilik, şefkat...
Cevaplar
0
Görüntüleme
243
  • Contains 1 staff post(s)
7.4. LONCA TEŞKİLATI -Osmanlı ekonomisinin üretim sisteminde Lonca Teşkilatı’nın ve narh uygulamasının rolü büyüktü. Loncalar, İslam toplumlarında uzun bir geçmişe sahip olan fütüvvet ve Ahilik zincirinin zamanla değişikliğe uğramış bir devamıdır. - Lonca Teşkilatı şehrin nüfusuna göre üretim...
Cevaplar
0
Görüntüleme
295
  • Contains 1 staff post(s)
7.3. OSMANLI’DA TOPRAK MÜLKİYETİ VE ÇİFTHANE SİSTEMİ -Osmanlı toprak sisteminin temeli İslam toprak hukukuna dayanmaktadır. -Osmanlı Devleti toprak sistemini oluştururken kendinden önceki Türk İslam devletlerinin toprak sisteminden yararlanmıştır. -Fethettikleri yerlerde önceden uygulanan örf...
Cevaplar
0
Görüntüleme
218
  • Contains 1 staff post(s)
7.2. FETHEDİLEN YERLERDE İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ -Osmanlı Devleti, fethettiği toprakları geliştirip, refah düzeyini artırarak Müslüman ve gayrimüslimlerin bir arada ve güvenle yaşamasını sağlamıştır. -Osmanlılar fethedilen bölgelerdeki Rum, Ermeni ve Yahudilere; yasalara uydukları, vergilerini...
Cevaplar
0
Görüntüleme
173
  • Contains 1 staff post(s)
7. ÜNİTE KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 7.1. TOPLUMUN HARCI, MİLLET SİSTEMİ -Osmanlı Devleti’nde toplum; dinleri, dilleri ve ırkları bakımından farklı kökenlerden meydana gelen insanlardan oluşmuştur. -Osmanlı toplumu dinî inançlar esas alınarak Müslümanlar ve gayrimüslimler şeklinde iki...
Cevaplar
0
Görüntüleme
535

En iyi kaynaklar

Üst Alt