Neler yeni
  • Contains 1 staff post(s)
Islahiye Teşkilatı (Fırka-i Islâhiye) Abdülazîz Han devrinde güney ve güneydoğudaki âsileri yola getirmek için kurulan özel askerî birlik. İskenderun’dan Maraş ve Elbistan’a, Kilis’ten Niğde ve Kayseri’ye, Adana sâhillerinden Sivas’a kadar olan bölgedeki âsileri ıslâh etmek için kuruldu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
146
  • Contains 1 staff post(s)
Islahhane Osmanlı Devleti’nde kurulan sanat okullarına verilen ad. İlk olarak Tuna vilâyetinde açılan okula kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların alınması ve bunların hâl ve geleceklerinin düzeltilmesi düşünüldüğünden ıslahevi mânâsına gelen bu tâbirin kullanıldığı zannedilmektedir. Bir de...
Cevaplar
0
Görüntüleme
125
  • Contains 1 staff post(s)
Islahat Fermanı Kırım Savaşının son yıllarında, Batılıların etkisiyle Sadrazam Âlî Paşa tarafından, gayrimüslimlere daha fazla hakların verilmesi için hazırlanıp, 1856’da yayınlanan ferman. Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu (Tanzimat Fermanı) gibi, imparatorlukta yapılması kararlaştırılan yeni bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
135

En iyi kaynaklar

Üst Alt