• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz
9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları (Karma Sınav)

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları (Karma Sınav) 2019-01-01

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bu kaynağı indirmek için beğen'i tıklamanız gerekir.
Günde 20 kaynak indirebilirsiniz.
9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları (Karma Sınav)
Soruları daha düzenli indirmek için dosyayı indiriniz.

2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………
9. SINIFLAR TARİH I DERSİ, I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI

Öğrencinin;
Adı ve Soyadı :
Sınıfı ve Numarası :

İlkçağ medeniyetlerinden İç Anadoluda Kızılırmak havzasında kurulan Hititlerin ekonomik uğraşları en fazla tarım olmuş, hayvancılık ve ticarette de yapmışlardır. Doğu Anadoluda kurulan Urartuların ekonomilerinde hayvancılık başta gelmiş ve maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir. Eskişehir civarında Sakarya Irmağı havzasında kurulan Frigyalılarda ise tarım en önemli ekonomik uğraş olmuştur.
Aşağıdaki soruları paragrafta verilenlere göre cevaplayınız.
1- Havza ne demektir? Yazınız(5p)

2- Ekonomik uğraşlar ile bölgenin coğrafi yapısı arasında nasıl bir bağlantı vardır? Açıklayınız.(10p)


Mısır Uygarlığında tanrı-kral anlayışıyla ülkeyi yöneten firavunlar öldüğünde iç organları (kalp ve böbrek hariç) çıkarılarak çeşitli bitkilerden yapılmış karışımlar, merhemler kullanılarak özel bir karışımla mumyalanmış, eşyalarıyla birlikte piramit mezarlara konulmuştur.
Aşağıdaki soruları verilen bilgiye göre cevaplayınız.
3- Mısırda mumyacılığın yapılması hangi bilim dallarının gelişmesini sağlamıştır? Yazınız.(5p)

4- Tanrı- kral anlayışı ne demektir? Açıklayınız.(10p)

5- Niçin firavunlar eşyalarıyla mezara konulmuş olabilir? Yazınız.(10P)

Ziggurat- Site- - Lidya- rahip/ kral- monarşi- Anal- Pankuş- Tavaanna- İbrani- Alfabe- Hiyeroglif- İyonya
6- Yukarda verilen kelimelerden yaralanarak aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru olarak doldurunuz.(10P) **( Kelimeler fazla verilmiştir)
- İlkçağda; 10 Emir olarak bilinen ilahi hükümler, Yahudi inancına göre ………….. kavminin lideri Musa Peygambere gönderilmiştir.
- Hititlerde krallar o yıl yaşanmış tüm olayları tanrılara hesap vermek inancıyla ..……….………….. adı verilen yıllıklara doğru olarak yazdırmışlardır.
- Bir kişinin tek başına devleti yönettiği sisteme ……………………….… denir.
- İlkçağda, tapınak, okul, gözlemevi ve depo olarak kullanılan ……..………………………. denilen kerpiçten çok katlı yapılar Mezopotamya medeniyetlerinde yapılmıştır.
- Kara ticaretiyle ile uğraşan, Kral Yolunu ilk kez yapan, parayı ilk kullanan ve zengin bir devlet olan ………………………………. Ege Bölgesinde yaşamışlardır.

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

7- Aşağıda karışık şekilde verilen tarihleri kronolojik olarak (en önce yaşanandan sona doğru) sıralayınız.(10 puan)
MS 1920 MS 648 MÖ 1500 MS 575 MÖ 100
2- 3- 4- 5-

8- Anadolunun(Türkiye’nin) hangi özellikleri birçok uygarlığın burada kurulmasına neden olmuştur? (coğrafi özellikler) (10 P)

9- Aşağıdaki cümleleri D (doğru) ya da Y (yanlış) olarak cevaplayınız.(10 PUAN)

- ( ) Birini suçlayan ispata mecburdur. İspat edemezse ölüm cezasına çarptırılır ifadesi Hammurabbi kanunlarında yer almıştır.
- ( ) Mısır uygarlığındaNil nehrinin taşması nedeniyle tarımsal ihtiyaçlardan dolayı yazı bulunmuştur.
- ( ) Çatalhöyük neolitik çağda Anadoluda kurulmuş önemli bir yerleşim alanıdır.
- ( ) Bilimsel gelişmeler dünya insanlığının ortak mirasıdır.
- ( ) İyonyalılar bilim, felsefe ve sanatta ilerlemiş Anadolu uygarlıklarından biridir.

10- Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları şıklar üzerinde cevaplayınız.(20P)

** Alişar höyüğünde yapılan kazılarda kerpiçten bir surla çevrili kale, kalenin etrafında evler, evlerin içindeki çeşitli bölümlerde çanak çömlek parçaları, bakır ve gümüşten yapılmış süs eşyaları, kömürleşmiş buğday tanecikleri bulunmuştur.
Bu yerleşim yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Madeni işlemeyi bildikleri
B) İhtiyaçları için araç gereç yaptıkları
C) Başka toplumlarla ticaret yaptıkları
D) Savunma önlemleri aldıkları
E) Yerleşik yaşama geçtikleri

** Yontma taş döneminde mağarada yaşayan, ilkel taş aletler yapan ve ateşi kullanmayı başaran insanoğlu, cilalı taş döneminde yerleşik hayata geçerek üretici olmuş, ayrıca seramikten eşyalar yapmaya başlamıştır.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Uygarlığın zamanla geliştiğinin
B) İletişim araçlarının geliştiğinin
C) Madeni eşyalar üretildiğinin
D) Yazının kullanıldığının
E) Merkezi devletlerin kurulduğunun

** “ Tarihte yaşanan olaylar birbirinin aynısı olsaydı, bu olaylardan ders alınır, benzeri hatalara düşülmezdi.”
Yukarıdaki yargıda, tarihi olayların hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A- Geçmişte yaşanmış olması
B- Yer ve zamanının belli olması
C- Meydana geldiği dönemin sosyal yapısı
D-Tarihi olayların tekrarlanmasının mümkün olmayışı
E- Belgelerle açıklanması

**- İstediği hayat şartlarına ulaşmak isteyen insanoğlu geçmişten günümüze yeni yerler bulmak amacıyla göç etmiştir.İklimdeki değişikliklere bağlı geçim sıkıntısının yaşanmaya başlanması, politik değişiklikler, inanç gruplarının baskı altına alınması gibi gelişmeler insanların yeni yerler aramasında etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ toplumlarında görülen göçhareketlerinin nedenleri arasında
gösterilemez?


A) Sosyal B) Dinî C) Siyasi D) Coğrafi E) Ticari

**- Aşağıdakilerden hangisi “kollektif ceza” kavramını açıklayan bir ifadedir?

A) Kadın ve erkeğe aynı cezanın verilmesi
B) Bazı suçlarda kısas cezasının uygulanması
C) Köle ile efendisinin farklı cezalara çarptırılması
D) Ölümle cezalandırma anlayışı
E) Suçu işleyenin yakınlarının da cezalandırılması

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yazar
By_sosyalog
İndirilme
180
Görüntüleme
394
Dosya Türü
zip
Dosya boyutu
17.2 KB
Hash
d25a096af57633494104b693e9da5581
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

By_sosyalog ait diğer kaynaklar

Üst Alt