yükseköğretim

Yükseköğretim, yüksekokullar ve üniversitelerde yapılan öğretim. İlköğretim ve ortaöğretim'den sonra gelir. Yükseköğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim'i kapsayacak şekilde ele alınır. Orta öğretimin ötesindeki mesleki eğitim, Birleşik Krallık'ta ileri eğitim olarak bilinir ve Birleşik Devletler'de sürekli eğitim kategorisine dahil edilir.
Bu öğretim, Türkiye'de lise diplomasına ve üniversite giriş sınavını (Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS) kazanma şartına bağlıdır. Ülkelerin eğitim sistemine göre farklılık gösterebilir. Ortaöğretim kademesindeki bazı kurumların uzantısı olan yükseköğretim kurumları da vardır.

View More On Wikipedia.org
Geri
Üst Alt