• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

yonetmeliğinin

  1. M

    Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddeleri değişti

    Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddeleri değişti ve 21 Haziran 2014 tarihli resmi gazetede yayımlandı.Buna göre , Sayı : 29037 MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları...
  2. Tarih Öğretmeni

    Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete 25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28184 MADDE 1 – 28/12/1979 tarihli ve 8/37 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten...
Üst Alt