• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

yönetmelik

 1. Yorgun

  Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

  Resmî Gazete Sayı : 29051 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışı...
 2. Yorgun

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetm

  Resmî Gazete 10 Haziran 2014 SALI Sayı : 29026 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları...
 3. Yorgun

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 16/07/1982 - 8/5105 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965 - 657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 25/10/1982 - 17849 DEĞİŞİK: 08/10/2013-28789 RG AMAÇ - KAPSAM VE...
 4. Yorgun

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık Ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

  Resmî Gazete Sayı : 28480 27 Kasım 2012 SALI Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık Ve Kıyafetlerine dair Yönetmelik Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise...
 5. Yorgun

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı: 29/6/2009-2009/15188 Resmî Gazete : 9.8.2009/27314(05/04/2012 - 28255 RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum...
 6. Yorgun

  Kamu Görevlerıne İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

  KAMU GÖREVLERINE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar :18/3/2002-2002/3975 Resmî Gazete : 3.5.2002/24744 Ek ve Değişiklikler: 1) 9/8/2002-2002/4773 B.K.K. (23.10.2002/24915 RG) 2) 28/3/2005-2005/8714 B.K.K...
 7. Yorgun

  Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik

  ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 8.8.1983/18129 Tebliğler Dergisi : 29.8.1983/2146 Ek ve Değişiklikler: 1) 17.3.1984/18344 RG 2) 4.9.1987/19564 RG 3) 11.11.1989/20339 RG 4) 03/04/2012 - 28253 RG I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1. Bu yönetmeliğin...
 8. Tarih Öğretmeni

  Tebliğat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

  TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete 25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28184 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam...
 9. Tarih Öğretmeni

  Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

  MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete 25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28184 MADDE 1 – 28/12/1979 tarihli ve 8/37 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten...
 10. Yorgun

  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeli

  ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEKSAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (14/01/2012 - 28173 RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü...
 11. Tarih Öğretmeni

  Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik

  ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 21/2/1983 - 83/6061 Resmî Gazete : 27.6.1983 / 18090 Ek ve Değişiklikler: 1) 3/3/1990 - 90/205 B.K.K. (13.4.1990/20491 RG) 2) 19/1/1998 - 98/10566 B.K.K. (6.2.1998/23250 RG)...
 12. kristal

  Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

  MEB, ders kitapları yönetmeliğinde değişiklik yaptı MEB, ders kitapları yönetmeliğinde değişiklik yaptı 11 Haziran 2011 02:27 11 Haziran 2011 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27961 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE...
Üst Alt