• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

ygs tarih

 1. Tarih Öğretmeni

  ÖSYS Çıkmış Tarih Soruları (ÖSYM Sınavlarında Çıkmış Tarih Soruları ) - Konulara Göre

  ÖSYS Çıkmış Tarih Soruları (ÖSYM Sınavlarında Çıkmış Tarih Soruları ) - Konulara Göre tasnif edilmiştir. 1-Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler Soruları ve Cevapları Tarih bilimine giriş ÖSS'de çıkmış sorular ÖYS Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler Çıkmış Sorular ve...
 2. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Tarih Çıkmış Soruları Word Belgesi - Yıllara Göre Arşiv

  YGS Tarih Çıkmış Soruları Word Belgesi - Yıllara Göre Arşiv 2017 YGS Tarih Soruları ve Cevapları Word Belgesi 2017 YGS Tarih Soruları ve Cevapları Word Belgesi 2017 YGS Tarih Soruları ve Cevapları Word Belgesi İndir 2016 YGS Tarih Soruları ve Cevap Anahtarı 2016 YGS Tarih Soruları ve...
 3. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih 2016 YGS Tarih Soruları ve Cevap Anahtarı indir 2017-03-23

  2016 YGS Tarih Soruları ve Cevap Anahtarı 1. MÖ 3000 yılında Mısır’da tahta geçen Kral Menes, “nom” adı verilen şehir devletlerini ortadan kaldırarak Mısır’a tamamen hâkim olmuş ve kendisine Tanrı unvanını vererek Tanrı Kral Dönemi’ni başlatmıştır. Bu bilgiye dayanarak Mısır’da, I...
 4. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları - Güncellenecektir

  1. Atatürk, "Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak, milli egemenliğin...
 5. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları - Güncellenecektir

  YGS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları 1. Lozan Antlaşmasından sonra, 1936’da Türkiye’nin Boğazlarda asker bulundurma isteğini kabul ettirmesinde, I. Almanya’nın Ren Bölgesi’ne girmesi, II. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal...
 6. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları - Güncellenecektir

  YGS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Misakı millî sınırları içinde TBMM Hükümetinden başka bir hükümet olamayacağının aşağıdakilerden hangisine temel gerekçe olduğu söylenebilir? A) Seriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasına B) Hıyânet-i Vataniye...
 7. Tarih Öğretmeni

  Son 47 Yılın (1966-2012) YGS - LYS Tarih Soruları ve Ayrıntılı Çözümleri 2017-03-15

  Konularına Göre Düzenlenmiş Son 47 Yılın (1966 - 2012 YGS - LYS - ÖSS - ÖYS – ÜSS- ) YGS – LYS Tarih Soruları ve Ayrıntılı Çözümleri
 8. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih 2017 ygs tarih soruları ve cevapları word belgesi

  2017 YGS Tarih Soruları ve Cevapları 1. Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir? A) Etnografya B) Heraldik...
 9. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları

  YGS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları 1. Kurtuluş Savaşı’nın, zamanla Batı Cephesi’nde bir Türk-Yunan Savaşı’na dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetlerin...
 10. Yorgun

  YGS Tarih Powerpoint sunuları

  YGS Tarih Powerpoint sunuları https://drive.google.com/file/d/0B995bWk_gQnwZXVIQVF1YVE2Zm8/view?usp=sharing
 11. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi, 1921 yılı sonuna kadar TBMM Hükümetine karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir? A) Saltanatın kaldırılmasının bazı çevrelerde tepkiyle karşılanması B) Kimi kesimlerin...
 12. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi YGS Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi YGS Soruları 1. 30 Aralık 1919’da İtalyan Epoka Gazetesi’nin, Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvayımilliye’nin dağılıp dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal “Milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi’nin resmî bildirgesinde açıkça belirtilmiştir...
 13. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS I. Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGS I. Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları 1. 7 Ekim 1912’de Avusturya ve Rusya; Balkanlarda bir savaş çıkarsa zayıf gördükleri Balkan Devletlerini korumak için savaş sonunda mevcut sınırların değişmemesi gerektiğini ilan etmiş, İngiltere ve Fransa da...
 14. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti Çıkmış Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGS XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti'nde dağılmayı önleme çalışmalarından birisi de Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesidir. Ancak Tanzimat Fermanı toplumun tamamı tarafından kabul görmemiş, birtakım tepkilere neden olmuştur. Tanzimat Fermanı'na bu...
 15. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları 1. Avrupa’da XVI. yüzyılda din alanında görülen Reform Hareketlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin, Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile siyasal ilişkileri üzerinde doğrudan etkisi olduğu savunulabilir? A) Mezhep birliğinin...
 16. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref’te yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı. Bu uygulamanın...
 17. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Fatih Sultan Mehmet; Fener Ortodoks Kilisesinin varlığını sürdürmesine izin verirken, Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin örgütlenmelerine olanak sağlamıştır. Bosna Fransisken Kilisesine verdiği 1463 tarihli fermanda da...
 18. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları 1. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri olan Karahanlılarda; hükümdarlık halife tarafından tasdik edilmiş, ülkede halife adına hutbe okutulup para bastırılmıştır. Böyle olmakla birlikte İslamiyet öncesi...
 19. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. İslam Devleti’nde Hz. Muhammet’ten sonra devlet başkanı olan kişiye halife sanı verilmiştir. Ancak Dört Halife Dönemi’nin ardından halifenin dinî ve siyasi otoritesi, İslam dünyasının tümünde kabul görmemiştir. Buna, İslam...
 20. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları (Güncellenecektir)

  LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları 1. IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır? A) Asya Hun B)Avar C) Uygur D)Akhun...
Üst Alt