• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

yetkileri

  1. Yorgun

    Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi

    MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (18/11/2011 tarihli ve 77578 sayılı Makam Onayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı alt kademe yöneticilerine yetki tanıyarak sorumluluk...
Üst Alt