• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

uygarlığı

 1. Yorgun

  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığı ÖSS YGS Çıkmış Sorular ve Cevapları Sunusu

  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığı ÖSS YGS Çıkmış Sorular ve Cevapları Sunusu https://yadi.sk/d/UtxtQkAt3PC4im
 2. Yorgun

  Türk İslam Kültür ve Uygarlığı Yeşili Bul Oyunu Sunusu

  Türk İslam Kültür ve Uygarlığı Yeşili Bul Oyunu Sunusu Sedat Altaş hocamıza ait bir çalışma https://yadi.sk/d/M75QqlT03NmtTz
 3. Yorgun

  Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi - 4 İndir Çöz Word Belgesi

  Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi - 4 Word Belgesi İndir Çöz https://yadi.sk/d/EPdFL1sK3NkoVD
 4. Yorgun

  Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi - 3 İndir Çöz Word Belgesi

  Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi - 3 Word Belgesi İndir Çöz https://yadi.sk/d/6Q6FOJ3I3NkoP5
 5. Yorgun

  Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi - 1 Word Belgesi İndir Çöz

  Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi - 1 Word Belgesi İndir Çöz https://yadi.sk/d/urorp5_y3NkoCa
 6. Yorgun

  İlk Çağ Uygarlığı Testi word belgesi indir

  İlk Çağ Uygarlığı Testi word belgesi indir https://yadi.sk/d/U83MN32c3NZKG7
 7. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları

  ÜSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemiyle ulaşılmak istenen hedefler arasında aşağıdakiler- den hangisi yoktur? A) Askerleri teşvik etmek B) Araziden daha iyi faydalanmak C) Askerlik masraflarını azaltmak D) Ülkeyi...
 8. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları

  ÖYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. OsmanlI İmparatorluğumda, ......... I. Geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine bırakılan II. Öşürü devlet memurlarına ve sipahilere maaş olarak verilen III. Geliri...
 9. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları

  ÖSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı? A) Sadrazam ve vezirler B) Beylerbeyi ve sancak beyleri C) Nişancı ve defterdarlar D) Subaşılar ve...
 10. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. 1526-1585 yılları arasında yaşamış, OsmanlI Devleti’nde müderrislik ve kadılık yapmış, ili. Murat Dönemi’nde İstanbul’da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Molla Lütfî...
 11. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref’te yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı. Bu uygulamanın...
 12. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÜSS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları

  ÜSS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. İslâm dininin Müslümanlara maddi ve manevi ayrıcalıklar tanımış olması, aşağıdaki gelişmelerin hangisinde en çok etkili olmuştur? A) Kabileler arasındaki savaşların sona ermesi B) İslam...
 13. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖYS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları

  ÖYS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. İslam dünyasında, posta teşkilatı ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde kurulmuştur? A) Dört Halife B) Eyyubiler C) Emeviler D) Karahanlılar E) Fatımîier...
 14. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları

  ÖSS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Hz. Muhammed’in ölümü üzerine Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde ayaklanmalar çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu ayaklanmaların çıkmasında etkili olduğu savunulamaz? A) İslamiyetin tam olarak yerleşmemiş...
 15. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. İslam Devleti’nde Hz. Muhammet’ten sonra devlet başkanı olan kişiye halife sanı verilmiştir. Ancak Dört Halife Dönemi’nin ardından halifenin dinî ve siyasi otoritesi, İslam dünyasının tümünde kabul görmemiştir. Buna, İslam...
 16. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÜSS Sorusu

  İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÜSS Sorusu 1. Orta Asya’da kurulan Türk Devletlerinin (Hun-Göktürk - Kutluk) kısa sürede yıkılmalarında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur? A) Türklere komşu olan Çin’in saldırıları B) Orta...
 17. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÖYS Soruları

  İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÖYS Soruları 1.Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır? A)Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar B)Çin sınır boylarında Hun ticaretinin...
 18. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÖSS Soruları

  İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÖSS Soruları 1. - Altaylarda Pazınk kurganlarında bulunan halı - Kazakistan’da Alma Ata şehri yakınlarındaki Eşik kurganındaki altın elbiseli adam zırhı Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Tabgaçlar...
 19. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları (Güncellenecektir)

  LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları 1. IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır? A) Asya Hun B)Avar C) Uygur D)Akhun...
 20. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları (Güncellenecektir)

  YGS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları 1. Orhun Yazıtlarındaki Türkçede yabancı dil öğelerinin oranı çok azken Uygurlar Dönemi metinlerinde bu oranın arttığı görülmüştür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Kültürel ilişkilerin...
Üst Alt