• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

usul

  1. Tarih Öğretmeni

    Tarih Araştırmalarında Usûl | Mübahat S. KÜTÜKOĞLU | PDF | İndir

    Tarih Araştırmalarında Usûl Mübahat S. KÜTÜKOĞLU PDF 188 sayfa İndir http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/49824/49414/21298974_mubahat_kutukoglu_tarih_arastirmalarinda_usul.pdf
  2. Yorgun

    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı: 29/6/2009-2009/15188 Resmî Gazete : 9.8.2009/27314(05/04/2012 - 28255 RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum...
Üst Alt