• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

uss

 1. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları

  ÜSS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Aşağıdaki Türk devrimlerinden hangisi ulusçuluk ilkesine uygun bir girişimdir? A) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B) Milat takviminin kabul edilmesi C) Kadınlara seçme ve seçilme...
 2. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Çıkmış Soruları ve Cevapları

  ÜSS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. 20 Temmuz 1936’te imzalanan “Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Boğazlar üzerindeki egemenliğimizi kesinleştirmiştir? A) Savaş gemilerinin Boğazlardan...
 3. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÜSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları

  ÜSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları 1. Padişahın, halife sıfatıyla elinde bulundurduğu “şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlama” ödevinin, 1921 Anayasasıyla, Büyük Millet Meclisine verilmesi neyi amaçlıyordu? A) Anayasayı laik bir duruma getirmeyi...
 4. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları

  ÜSS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları 1. İtilaf Devletlerinin, Lozan Barış Konferansına İstanbul Hükümetini çağırmaları karşısında Ankara Hükümetinin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Saltanatı kaldırma B)...
 5. Tarih Öğretmeni

  ÜSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları

  ÜSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları 1. 1921 Anayasasıyla birlikte cumhuriyet yönetiminin ilan edilemeyişinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamuoyunun Cumhuriyet yönetimine hazır olmayışı B) 1921 Anayasasının cumhuriyet...
 6. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÜSS I. Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları

  ÜSS I. Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları 1. Fransa ve İngiltere’nin, Rusya ile Birinci Dünya Savaşı başlarında yoğun olan ilişkileri, savaşın sonlarına doğru kesilmiş, buna karşılık İtalya ile olan ilişkileri sıklaşmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden...
 7. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÜSS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları

  ÜSS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Fransa’nın, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Rumlar ve Araplara ulusçuluk düşüncesini aşılamaya çalışmakla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulusal...
 8. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları

  ÜSS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları 1. Avrupa’da ulusal devletlerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin payı en büyüktür? A) Amerikan İhtilali B) Rönesans ve Reform hareketleri C) Barutun, ateşli silahlarda kullanılması D) Büyük coğrafya...
 9. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları

  ÜSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemiyle ulaşılmak istenen hedefler arasında aşağıdakiler- den hangisi yoktur? A) Askerleri teşvik etmek B) Araziden daha iyi faydalanmak C) Askerlik masraflarını azaltmak D) Ülkeyi...
 10. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÜSS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları

  ÜSS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Fatih’in, Ortodoks Patrikhanesi’ne imtiyazlar vermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Fatih’in, laik düşünüşte olması B) Yasaklamanın inançları değiştiremeyeceği düşüncesi C)...
 11. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Ortaçağ Avrupa Tarihi Çıkmış Soruları

  ÜSS Ortaçağ Avrupa Tarihi Çıkmış Soruları 1. Haçlı Savaşları aşağıdaki gelişmelerden hangisine doğrudan bir katkıda bulunmamıştır? A) Avrupa’da halkın kilise ve din adamlarına olan güveninin sarsılmasına B) Derebeylerin halk üzerindeki baskısının azalmasına C)...
 12. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÜSS Türk İslam Tarihi ve Türkiye Tarihi Çıkmış Soruları ve Cevapları

  ÜSS Türk İslam Tarihi ve Türkiye Tarihi Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Kösedağı Savaşı aşağıda isimleri yazılı devletlerden hangileri arasında yapılmıştır? A) Memlûklar - İlhanlılar B) Moğollar - Harzemşahlar C) Moğollar - Anadolu Selçukluları D)...
 13. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÜSS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları

  ÜSS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. İslâm dininin Müslümanlara maddi ve manevi ayrıcalıklar tanımış olması, aşağıdaki gelişmelerin hangisinde en çok etkili olmuştur? A) Kabileler arasındaki savaşların sona ermesi B) İslam...
 14. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÜSS Sorusu

  İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÜSS Sorusu 1. Orta Asya’da kurulan Türk Devletlerinin (Hun-Göktürk - Kutluk) kısa sürede yıkılmalarında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur? A) Türklere komşu olan Çin’in saldırıları B) Orta...
 15. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ÜSS Çıkmış Soruları ve Cevapları

  Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ÜSS Çıkmış Soruları ve Cevapları 1.Atina Arhonlarından Kiistenes’in yaptığı kanunların amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Borçlandıkları için köleliğe düşen halkı kurtarmak B) Zenginlikten doğan sınıf farkını kaldırmak C) Yüksek mevkilere kendi...
 16. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Tarih Soruları

  ÜSS TARİH SORULARI 1. Osmanlıların ilk toprak kaybına sebep olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Pasarofça B) Prut C) Karlofça D) Vestfalya E) Hünkâr İskelesi C (1967-ÜSS) 2. Fransız ihtilâlinin etkileri Osmanlı İmparatorluğu’nda aşağıdaki olaylardan hangisi ile hissedilmiştir? A)...
 17. Yorgun

  ÜSS Tarih Soruları

  ÜSS TARİH SORULARI word belgesi 23-uss_sorulari.rar
 18. Z

  Çok acil lütfen bulabilirsem 100 alcam tarihten 1980-1965 üss

  1980 ve 1965 arasında çıkan üss tarih soruları yani ;):detective::detective::detective::doh::doh:
Üst Alt