• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

ulusal

  1. Ece

    Misak-i Milli (Ulusal Ant)

    MECLİS-İ MEBUSAN'IN TOPLANMASI VE MİSAK-I MİLLİ (Ulusal Ant) Amasya'da ortaya konan Erzurum ve Sivas Kongreleri ile gücünü gösteren ulusal iradenin üstünlüğü karşısında "Meclis-i Mebusan"ın toplanması kabul edilmişti. M. Kemal Paşa, Meclis'in çalışmalarını izlemek için açılıştan önce...
  2. Yorgun

    Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak

    ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete 5 Mayıs 2012 CUMARTESİ Sayı : 28283 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ulusal bayram...
Üst Alt