• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

ünitesi

 1. Tarih Öğretmeni

  Türklerde Hukuk Konu Anlatımı ve Ders Notu

  TÜRKLERDE HUKUK A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İlk Türk devletleri hukuk yapılarını yaşadıkları coğrafyadan, farklı toplumların din ve dünya görüşlerinden etkilenerek, ilişki halinde bulundukları toplulukların teşkilatlarını örnek alarak oluşturmuştur. Türkler, İslam'ı kabul ettikleri...
 2. Tarih Öğretmeni

  Modern Dünyada Değişen Gündelik Hayat Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  8. ÜNİTE: MODERN DÜNYADA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT KAZANIM SAYISI:2 SÜRE (DERS SAATİ):4 ORAN (%):5,6 11.8.1. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını açıklar. a) İmparatorlukların ulus-devletlere dönüşme süreçlerinin...
 3. Tarih Öğretmeni

  Sermaye ve Emek Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  7.ÜNİTE: SERMAYE VE EMEK KAZANIM SAYISI:3 SÜRE (DERS SAATİ):6 ORAN (%):8,3 11.7.1. Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farkları açıklar. El emeğine dayalı zirai üretim ve zanaat üretimi ile endüstriyel üretim arasındaki farklılıklar...
 4. Tarih Öğretmeni

  Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  5. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ KAZANIM SAYISI: 5 SÜRE (DERS SAATİ):16 ORAN (%):22,2 11.5.1. Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü analiz eder. a) Fransız İhtilali sürecinde Fransa'da yaşanan iç...
 5. Tarih Öğretmeni

  Şark Meselesi ve Denge Stratejisi (1774-1914) Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  4.ÜNİTE: ŞARK MESELESİ VE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) KAZANIM SAYISI:2 SÜRE (DERS SAATİ):10 ORAN (%):13,9 11.4.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditler ile Şark Meselesi (Doğu Sorunu) arasındaki ilişkiyi açıklar. a) Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesiyle birlikte...
 6. Tarih Öğretmeni

  Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  I.ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1600-1774) KAZANIM SAYISI : 4 SÜRE (DERS SAATİ) : 12 ORAN (%) : 16,7 11.1.1. XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. a) Habsburg İmparatorluğuma karşı yürütülen uzun...
 7. Tarih Öğretmeni

  Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  7.ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ KAZANIM SAYISI : 5 SÜRE (DERS SAATİ) : 6 ORAN (%) : 8,3 10.7.1. Osmanlı Devleti'nde Millet sisteminin yapısını analiz eder. a) İslam ve Osmanlı düşünce geleneklerinde ümmet ve millet kavramlarına yüklenen anlamlara değinilir. b) Farklı dinî...
 8. Tarih Öğretmeni

  Sultan ve Kapu Halkı Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  6.ÜNİTE : SULTAN VE KAPU HALKI KAZANIM SAYISI : 2 SÜRE (DERS SAATİ) : 4 ORAN (%) : 5,6 10.6.1. Topkapı Sarayı'nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder. a) Padişahın ikametgâhı...
 9. Tarih Öğretmeni

  Dünya Gücü Osmanlı (1453-1600) Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  5. ÜNİTE : DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1600) KAZANIM SAYISI : 5 SÜRE (DERS SAATİ) : 20 ORAN (%) : 27,8 10.5.1. İstanbul'un Fethi'nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik ve politik sonuçlarını kavrar. a)...
 10. Tarih Öğretmeni

  Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  4.ÜNİTE : BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ KAZANIM SAYISI : 6 SÜRE (DERS SAATİ) : 10 ORAN (%) : 13,9 10.4.1. Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini kavrar. a) Özlü...
 11. Tarih Öğretmeni

  Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  3. ÜNİTE : DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER KAZANIM SAYISI : 3 SÜRE (DERS SAATİ) : 8 ORAN (%) : 11,1 10.3.1. Beylik döneminde Osmanlı askeri gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini...
 12. Yorgun

  MEB -- Kadim Dünyada İnsan Ünitesi 2017-2018 Kazanım Kavrama Testi - 1- Word Belgesi

  MEB -- Kadim Dünyada İnsan Ünitesi 2017-2018 Kazanım Kavrama Testi - 1- Word Belgesi
 13. Yorgun

  2017-2018 Tarih ve Tarih Yazıcılığı Ünitesi MEB Kazanım Kavrama Testi - 4 - word belgesi

  2017-2018 Tarih ve Tarih Yazıcılığı Ünitesi MEB Kazanım Kavrama Testi - 4 - word belgesi İndir
 14. Yorgun

  Tarih ve Tarih Yazıcılığı Ünitesi Ölçme Değerlendirme

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A-Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız. Kronoloji: Tenkit: İkinci elden kaynak: Milat: Millî kimlik: Vakanüvis: B- Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız. 1- Herodotos hangi tür tarih yazıcılığını...
 15. İSRA

  Kadim Dünyada İnsan Ünitesi Ders Notu

  Ancak hazırlayabildim faydalı olması dileğiyle
 16. Yorgun

  20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Testleri -3

  20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Testleri -3 https://yadi.sk/d/-IqlD5Mc3Nkn7r
 17. Yorgun

  Kadim Dünyada İnsan Ünitesi Ünite Sonu Ölçme Değerlendirme -4

  Kadim Dünyada İnsan Ünitesi Ünite Sonu Ölçme Değerlendirme -4 https://yadi.sk/d/QnSsKc0K3NdqXP
 18. Yorgun

  Kadim Dünyada İnsan Ünitesi Ünite Sonu Ölçme Değerlendirme -3

  Kadim Dünyada İnsan Ünitesi Ünite Sonu Ölçme Değerlendirme -3 https://yadi.sk/d/RCUyQWvy3NdqU9
 19. Yorgun

  Kadim Dünyada İnsan Ünitesi Ünite Sonu Ölçme Değerlendirme -2

  Kadim Dünyada İnsan Ünitesi Ünite Sonu Ölçme Değerlendirme -2 https://yadi.sk/d/reglrFpc3NdqPg
 20. Yorgun

  Kadim Dünyada İnsan Ünitesi Ünite Sonu Ölçme Değerlendirme -1

  Kadim Dünyada İnsan Ünitesi Ünite Sonu Ölçme Değerlendirme https://yadi.sk/d/srqusNgZ3NdqD6
Üst Alt