• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

testab

  1. R.Sayar

    9.SINIF I.DÖNEM ORTAK SINAVI 25 SORULUK TEST(A-B Grubu)

    A S-1- Tanım: tarih geçmişte yaşamış insan topluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayalı inceleyen bilim dalıdır. Durum: Persler İlkçağda Anadolu da iki yüzyıl boyunca egemen güç olmuşlardır. Buna rağmen Pers kültürü...
Üst Alt