• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

teşkilâtı

 1. Tarih Öğretmeni

  Türklerde Devlet Teşkilatı Konu Anlatımı

  TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI Türkler ve Bağımsızlık Türklerde bağımsızlık (oksızlık) kavramı önemlidir. Bu nedenledir ki, bağımsızlıklarına düşkün bir topluluk olan Türkler, topraklarına bağlı olmasına karşın, çoğu zaman bağımsız yaşamayı, esaret...
 2. Tarih Öğretmeni

  Selçuklularda Adliye Teşkilatı

  Selçuklularda Adliye Teşkilatı Selçuklu devletleri adliye işlerine büyük önem vermişlerdi. Çünkü mülkün esası adalet idi. Adaletin baş takipçileri ise birçok kaynaklarda âdil olarak belirtilen Selçuklu hükümdarlarıdır. Selçuklularda adliye şer'i ve örfi yargı olarak ikiye ayrılmıştı...
 3. Tarih Öğretmeni

  Selçuklularda Saray Teşkilatı

  Selçuklularda Saray Teşkilatı Hükümdarların şahsı, ailesi ve maiyeti halkını ihtiva eden saray ve teşkilatı, bilhassa Melik şah ve Sencer zamanında en yüksek derecesine ulaşmıştır. Melik şah zamanından itibaren Oğuz geleneklerinin yerine kısmen eski Fars teşrifat ve usulleri görülmesine...
 4. Yorgun

  I. TBMM’nin Açılması ve 21 Anayasası (Teşkilat-ı Esasi) Ders Notu Konu Özeti

  I. TBMM’nin Açılması ve 21 Anayasası (Teşkilat-ı Esasi) Ders Notu Konu Özeti http://yadi.sk/d/dlKAJ5lPP4CQF
 5. byzmbk

  Ahi Teşkilatı

  Türk-İslam Devletleri'nde şehir merkezlerinde kurulan gayrimüslimlere kapalı, müslümanlara açık olan esnaf teşkilatı birliğidir.
 6. N

  ordu teşkilatı

  OSMANLIDA ORDU VE ASKERİ TEŞKİLAT  Osmanlı Devletinde Ordu iki bölüme ayrılır. A) Kara Kuvvetleri B) Deniz Kuvvetleri(Donanma) A) KARA KUVVETLERİ 1) KAPIKULU ASKERLERİ:  İlk düzenli ve sürekli ordu Orhan Bey zamanında (yaya ve müsellem) kurulmuştur.  Murat...
 7. N

  toprak teşkilatı

  TOPRAK SİSTEMİ (YÖNETİMİ) 1-MÜLK ARAZİ: A) Öşri B) Haraci 2 -VAKIF ARAZİ 3- MİRİ ARAZİ: A) Ocaklık, B) Yurtluk, C) Paşmaklık, D) Malikâne, E) Makata, F) Metruk, G) Dirlik; (1-Has, 2-Zeamet, 3-Tımar)  Osmanlı devleti, toprakları kendi mülkiyetinde tutmuştur. Devlet...
 8. İSRA

  Anadolu Selçuklu Devletinde Ordu Teşkilatı

  Anadolu Selçukluları’ndaki askeri teşkilat ,Büyük Selçuklulardakilerle büyük bir benzerlik gösterir. Ordunun esası, Hassa (Gulam), Türkmen, dirlik (ıkta) sahiplerinin ve tâbi devletlerin kuvvetleriyle çeşitli ırk ve milletlere ait (İslâm, Rum, Gürcü, Ermeni) ücretli askerlerden oluşurdu...
 9. Yorgun

  Teşkilatı Esasiye'nin Kabulü video

  Teşkilatı Esasiye'nin Kabulü https://www.youtube.com/watch?v=Oa3-5_LKUbM
 10. Aslı

  XIX. Yüzyıl Kıbrıs Esnaf Teskilatı Üzerine Bazı Tesbitler

  XIX. Yüzyıl Kıbrıs Esnaf Teskilatı Üzerine Bazı Tesbitler Yazar(lar):DEMİRYÜREK, Mehmet http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/941/11709.pdf
 11. punika

  starboard uygulaması tarih-2 saray ve divan teşkilatı

  StarBoard-tarih-II I.Ünite II.konu saray ve divan teşkilatı.yar
 12. Aslı

  Osmanlı Devleti’nde jandarma teşkilatı kurulmasının gündeme ilk defa gelişi (1839)

  Osmanlı Devleti’nde jandarma teşkilatı kurulmasının gündeme ilk defa gelişi (1839) Yazar(lar):ÖZCAN, Ahmet http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1779/18793.pdf
 13. Yorgun

  Türk devlet teşkilatı konu anlatımı flash

  Türk devlet teşkilatı konu anlatımı flash 13.türk devlet teşkilatı.rar
 14. Yorgun

  Türk Devletlerinde Devlet teşkilatı ünitesi ders notu konu özeti

  Türk Devletlerinde Devlet teşkilatı ünitesi ders notu konu özeti Türk Devletlerinde devlet teşkilatı.rar
 15. N

  ÇTDT Sunu Birleşmiş milletler teşkilati

  Dosya.tc - cretsiz, Hzl ve Kolay Dosya Paylam
 16. 002

  ilk ünite bulmacası-devleti teşkilatı

  yeniden yüklendi.ekli dosya bölümündedir... güncel bu arada bir bulmacanın en az 2-3 saatte ve elde hazırlanıp sonra bilgisayara yüklendiğini, bir teşekkür etmenizin bize yeteceğini bilmenizi isterim...
 17. F

  Faruk Sümer - Oğuzlar (Türkmenler)

  Faruk Sümer - Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı - Destanları Ankara Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Yayınları, İkinci Baskı, Ankara 1972 Faruk Sümer - Oğuzlar.pdf
 18. N

  Türk-İslam Devletlerinde Devlet Teşkilatı Nurdan Gül Kökten

  türk islam dev devlet teşkilatı.rar
Üst Alt