• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

tasinir

  1. Yorgun

    Taşınır Mal Yönetmeliği

    TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİBakanlar Kurulu Kararı: 28/12/2006-2006/11545 Resmî Gazete : 18.1.2007/26407 Ek ve Değişiklikler: 1) 4/5/2010-2010/504 B.K.K. 19.6.2010/27616 RG 2) 22/03/2012 - 28242 RG BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (Değişik ...
Üst Alt