• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

suikastı

  1. F

    İzmir Suikasti mi?...

    İzmir Suikasti mi?... O da Ne?... AHMET ANAPALI Ankara, Kâzım Karabekir Paşa’nın liderliğinde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ile kendisini gösteren köklü muhalefeti, Şeyh Said ayaklanmasını bahane ederek sindirmişti. Lâkin bu muhalefet hareketinin başını çekenlere ciddi bir...
Üst Alt