• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

sozlesme

  1. Yorgun

    Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

    KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU Kanun No: 4688 Kabul Tarihi: 25/06/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/07/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24460 Değişiklik: 11.04.2012-28261 RG BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 -(Değişik...
Üst Alt