• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

sandığı

  1. Tarih Öğretmeni

    Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 5434 (Değişik: 26/01/2012 – 28185)

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Resmî Gazete : 17.6.1949/7235 (Değişiklikler kırmızı ile gösterilmiştir) BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Madde 1 – 3 - (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.) Madde 4 – 5 - (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) Madde 6 ilâ 11...
Üst Alt