• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

özet

 1. By_sosyalog

  Rönesans ve Reform Hareketleri Hakkında Kısaca

  Rönesans ve Reform Hareketleri Hakkında Kısaca RÖNESANS XV. yüzyılda önce İtalya’da başlayan ve daha sonra Avrupa geneline yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanlarındaki gelişmelere Rönesans adı verilmiştir. Rönesans’ın Nedenleri *** Haçlı Seferleri sırasında Avrupalıların doğu...
 2. Talebe

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Ders Notu Konu Özeti 2018-01-12

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Ders Notu Konu Özeti word belgesi
 3. M

  Osmanlı Toprak yapısı kısa özet

  Osmanlı Devleti'nde toprak yapısı özet Osmanlı toprak Yapısı 1)Miri Arazi:Mülkiyeti devlete ait topraklardı. a)Dirlik: Gelirleri devlet memurları ile savaşta yararlık gösterenlere verilen topraklar.(has,zeamet,tımar) b)Paşmaklık:Gelirleri padişah kızlarına,annelerine,eşlerine ayrılan...
 4. Yorgun

  Emeviler ve Abbasiler Dönemi Özet Konu Anlatımı İndir

  Emeviler ve Abbasiler Dönemi Özet Konu Anlatımı İndir http://yadi.sk/d/y_oQEbj4RkN8u
 5. Yorgun

  İlkçağ Uygarlıkları Tablolu Özet Anlatım İndir

  İlkçağ Uygarlıkları Tablolu Özet Anlatım İndir http://yadi.sk/d/0tueS2fORkJWB
 6. punika

  demokrasi 3. ve 4. ünite özet ders notu

  3.ÜNİTE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ: A-İNSAN HAKLARININ KORUNMASI: *1689 İngiliz Haklar Bildirgesi *1776 Virginia Haklar Bildirgesi,Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi * Fransız Vatandaş ve İnsan Hakları Beyannamesi *26 Haziran 1945'de San Francisco'da Birleşmiş Milletler...
 7. H

  Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Özet Not

  https://disk.yandex.ru/public/?hash=aZC5GhK/1Z5JCv3AiNGDkY4k1VgzMmJZSxoFw8kDK5U%3D
 8. H

  Osmanlı Gerileme Dönemi Özet Not

  https://disk.yandex.ru/public/?hash=InjxFUBmjebKojXDTYPmgUKEezaO8FbzwwH%2B5ckp6Ow%3D
 9. H

  Osmanlı Duraklama Dönemi Özet Not

  https://disk.yandex.ru/public/?hash=lI4f9GGQXSXcAdv78NZPNdkn8wfcK69iSs5M9gKsgGA%3D
 10. H

  Osmanlı Yükselme Dönemi Özet Not

  https://disk.yandex.ru/public/?hash=FB7zrKQmVw%2BVa%2BhmmTg1WbPDBAoLZ8YR/z1%2B5FSTrHM%3D
 11. H

  Osmanlı Kuruluş Dönemi Özet Not

  https://disk.yandex.ru/public/?hash=Moi0YSjuKruXvRav3hqsOIxVwX2qckgLgGk4jj2xYSI%3D
 12. İSRA

  Ermeni Meselesi (Özet)

  Problemin Doğuşu ve Gelişimi Yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın ilk çeyreğinde "Şark Meselesi"nin önemli bir safhası ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin dahili bir problemi olarak dünya ve bilhassa Batı kamuoyunu meşgul eden uluslararası konulardan biri de hiç şüphesiz "Ermeni Meselesi"dir. Bu...
 13. İSRA

  Türkiye Tarihi Özet

  http://yadi.sk/d/gwzvPABeKB8aN
 14. İSRA

  İlk Türk İslam Devletleri Özet

  http://yadi.sk/d/uA8UrHllKB7m4
 15. İSRA

  İlk Türk Devletleri Özet

  http://yadi.sk/d/3cQoVa7xKAzRi
 16. İSRA

  İslam Tarihi Özet

  http://yadi.sk/d/WjsKlF7fK8dD3
 17. A

  Türk-İslam Özet

  İndirme Linki: http://dosya.co/g35mq2j7erah/türk_islam_devletlerinde_kültür_ve_uygarlık.doc.html
 18. A

  İlk Türk Devletleri Özet

  İndirme Linki:Dosya Yükle - Dosya Upload
Üst Alt