• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

öğretimi

 1. Ece

  Atatürk, Tarih Öğretimi ve Müzeler

  Atatürk, Tarih Öğretimi ve Müzeler 1920'li yıllarda Atatürk'ün eğitime yönelik konuşmaları ve görüşleri, Mustafa Rahmi, Mehmet Emin Erişirgil gibi eğitimciler tarafından, Türk eğitim sisteminin hedeflerinin belirlenmesinde yol gösterici olarak ele alınmıştır. Maarif Vekili İsmail Safa...
 2. Yorgun

  Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri

  YENİLİKÇİ TARİH ÖĞRETİMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Değerli Öğretmenler; YENİLİKÇİ TARİH ÖĞRETİMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ kitabı, Türkiye ve yurtdışından uzmanların, akademisyen ve deneyimli öğretmenlerin katılımıyla üç yıla yakın bir süre boyunca sürdürülen ortak çalışmanın bir ürünü. Çalışmanın...
 3. ayyıldız

  Euro _Clio Etkinliklerle Yenilikçi Tarih Öğretimi Kitabı

  Dosya.tc - Ücretsiz, Hızlı ve Kolay Dosya Paylaşımı Dosya.tc - Ücretsiz, Hızlı ve Kolay Dosya Paylaşımı Ankara'daki çalıştayda bize dağıtılan kitabın pdf hali.
 4. Tarih Öğretmeni

  Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

  MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete 25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28184 MADDE 1 – 28/12/1979 tarihli ve 8/37 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten...
 5. H

  Orta Asya Türk Tarihi'nin Öğretimi (Çalışma Yaprağı)

  ORTA ASYA TÜRK TARİHİ KONULARININ ÖĞRETİMİ.doc - 4shared.com - belge paylaşımı - indir
Üst Alt